Místa výuky

U3V 2019 — 2021

 

Ústí nad Labem

  • výu­ka pro­bí­há pře­váž­ně v are­á­lu Kam­pu­su, Pas­teu­ro­va 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem (dále v DDM UL, Vel­ká Hra­deb­ní; Golf resort Vše­bo­ři­ce)

Kadaň

  • výu­ka pro­bí­há v Kul­tur­ním zaří­ze­ní Kadaň, Čecho­va 147, 432 01 Kadaň — rea­li­zo­va­né kur­zy: KD1 Pří­běhy dějin; KD2 Spo­leč­nost, věda a kul­tu­ra