Místa výuky

U3V Akademický rok 2016/2017

Ústí nad Labem

  • výu­ka pro­bí­há pře­váž­ně v are­á­lu Kampusu, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem (dále v DDM UL, Velká Hradební; budo­va UJEP, Hoření 13; tělo­cvič­na posi­lov­ny Zimního sta­di­o­nu UL; Golf resort Všebořice)

Roudnice nad Labem

  • výu­ka pro­bí­há v Kulturním zaří­ze­ní měs­ta Roudnice nad Labem, Husovo náměs­tí 58, 413 01 Roudnice nad Labem – rea­li­zo­va­ný kurz: KZM4 Psychologie v nabíd­ce ‚ ZS 2016/17 dal­ší dva kurzy
  • výu­ka pro­bí­há v Podřipském muzeu, Náměstí Jana z Dražic 101, 413 01 Roudnice nad Labem – rea­li­zo­va­ný kurz: PM4 Hrady zná­mé a nezná­mé, v nabíd­ce ZS 2016/17 dal­ší tři kurzy

Kadaň

  • výu­ka pro­bí­há v Kulturním zaří­ze­ní Kadaň, Čechova 147, 432 01 Kadaň – rea­li­zo­va­né kur­zy: KZK1 Příběhy dějin; KZK3 Společnost, věda a kultura

Žatec

kurz UK19 Textilní tvorba