Ombudsmanka UJEP

Vítejte na stránkách ombudsmanky a ochránkyně oznamovatelů UJEP

Kdo jsem?
Jsem nezávislou osobou univerzity, jejíž hlavním úkolem je chránit a podporovat sociální bezpečí na
UJEP, ale zároveň člověk z masa a kostí.
Řeším podněty členů a členek akademické obce a dalších lidí spojených s univerzitou, poskytuji jim
důvěrnou a nestrannou podporu a nabízím prostor pro řešení sporných situací v rámci univerzitní
komunity.

Jaká je moje role?
Poskytovat poradenství a podporu při řešení konfliktů, stížností a obtíží.
Sloužit jako nezávislý prostředník při komunikaci mezi jednotlivými členy univerzity.
Podporovat kulturu respektu, etiky, spravedlnosti a otevřenosti na univerzitě.

Jaké jsou moje zásady?

Nezávislost Důvěrnost Nestrannost
Jsem nezávislou osobou bez vazeb na jakoukoliv jinou část univerzity. Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné a jsou chráněny Jako neutrální mediátor se snažím poskytnout spravedlivé a vyvážené řešení pro všechny strany

Jak vám mohu pomoci?

Individuální poradenství
Poskytuji důvěrné konzultace a podporu jednotlivcům při řešení jejich podnětů.

Mediace a zprostředkování komunikace
Pomáhám při řešení konfliktů a sporů prostřednictvím strukturovaných rozhovorů a
vyjednávání. Jsem neutrální prostředník.

Vzdělávání a prevence
Nabízím školení a workshopy zaměřené na prevenci konfliktů a zlepšení
komunikačních dovedností.

Jak mě můžete kontaktovat?

Napište mi:

Mgr. Lucie Tesařová, ombudsmanka
Anonymně přes nezávislou webovou aplikaci NNTB (24/7).
Využít můžete také mobilní aplikaci NNTB dostupnou na Google Play a App Store. Přístupový kód pro odeslání podnětu je t2bg3dxe7m.

E-mail: (24/7)

Zavolejte mi:
Tel.: +420 724 113 710
(K dispozici pracovní dny 8:00 – 17:00 hod.)

Navštivte mě:
Poradenské centrum UJEP, (Pasteurova 3, Ústí nad Labem, kancelář 3.09 naproti výtahu)
(Po předchozí vzájemné telefonické nebo e-mailové domluvě.)

Doručovací adresa:
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Poradenské centrum
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

Kde hledat?

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké typy problémů ombudsmanka řeší?
Nevhodné chování, šikanu, fyzickou i psychickou agresi, zastrašování, obtěžování a
násilí (včetně sexualizovaného a genderově motivovaného), mobbing, bossing,
staffing, diskriminaci z důvodu věku, národnosti, genderu, náboženství, politické
orientace, sociálního a ekonomického statusu a jiných faktorů a mnoho dalších.
o Obrátit se na mě můžete s jakýmkoliv problémem. Pokud nebude spadat do mých
kompetencí, pomohu Vám zprostředkovat kontakt na odpovědné osoby.

Je moje konzultace s ombudsmankou důvěrná?
ANO

Musím při kontaktu s ombudsmankou uvádět své osobní údaje? 
NE

Je služba ombudsmanky zdarma?
ANO

Zdroje a odkazy

Dokumenty UJEP:
Směrnice rektora Ombudsosoba UJEP
Etický kodex UJEP

(bude postupně doplněno)

Příklady situací

Návod na řešení konkrétních situací
(bude doplněno)

Příručky a materiály

Externí odkazy

Aktuality

Aktuality
(bude doplněno)