Fakulta zdravotnických studií - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Fakulta zdravotnických studií

W: http://fzs.ujep.cz/

Velká Hradební 13

T: +420 475 284 211

Uživatelský popis objektu

Budova slouží Fakultě zdravotnických studií. Budova má tři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví, které neslouží pro výuku. Součástí objektu je rovněž parkoviště v zadním dvoře a průjezd do tohoto dvora. Součástí objektu je externí výtah. V objektu najdeme výukové prostory, tělocvičnu, zázemí pedagogů a administrativní prostory včetně zázemí.

Výtah

Budovu výškově propojuje jeden externí výtah. Výtah spojuje suterén s prostorem třetího patra. Výtah je umístěn v pravé části budovy z pohledu od hlavního vchodu a je bezbariérovým vstupem do všech podlaží budovy. Dveře výtahu jsou zapuštěny do výklenku (šířka 113 cm, hloubka 88 cm). Dveře výtahu jsou automatické (šířka 89 cm). Klec (šířka 101 cm, hloubka 140 cm) je vybavena madlem, zrcadlem a sklopným sedátkem na boční stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 117 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 110 cm. Výtah je na čelní stěně průchozí.

Hygienické zázemí

WC suterén

Před vstupem do kabiny se nachází jedna předsíň. Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 250 cm, hloubka 280 cm) je k dispozici v pravé části budovy. Jednokřídlé dveře WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je z boku kabiny. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 230 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem. Součástí kabiny je také sprchový kout pro osoby s omezenou schopností pohybu včetně sklopného sedátka.

Toaleta je volně přístupná a je v oddělení pro muže i ženy.

WC přízemí

Před vstupem na toaletu se nachází jedna předsíň. Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 250 cm, hloubka 155 cm) je k dispozici v pravé části budovy naproti vrátnici. Jednokřídlé dveře WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je z boku kabiny. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 148 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Toaleta je volně přístupná a kabina je v oddělení WC ženy.

Parking

Vyhrazené parkovací stání (1 VPS) není v blízkosti hlavního vstupu, pouze v zadní časti objektu ve dvoře u externího výtahu.

Velká Hradební 15, Ústí nad Labem

Uživatelský popis objektu

Budova sloužící Fakultě zdravotnických studií se nachází přímo v ulici Velká Hradební, č.p. 15. Budova má čtyři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví, které neslouží pro výuku. Součástí objektu je zadní dvůr, který není z vnějšku přístupný. Budova je nyní ve špatném stavu a pro následující roky se plánují rekonstrukce tohoto objektu včetně přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Výtah

V tomto objektu se výtah nenachází.

Hygienické zázemí

V tomto objektu se nenachází hygienické zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu. Najdeme zde pouze běžné toalety, které nesplňují hygienické normy a požadavky (plánovaná rekonstrukce včetně pro osoby s omezenou schopností pohybu).

Parking

U tohoto objektu se nenachází žádné vyhrazené parkovací stání.