Umění

Armaturka

Jateční 1588/49, 400 01 Ústí nad Labem

Armaturka je kulturní, výstavní a vzdělávací fabrika. Postihuje oblasti českého a zahraničního výtvarného umění a designu. Její program je realizován Fakultou umění a designu UJEP ve spolupráci s jejími studenty a absolventy, a obecně prospěšnou společností Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem. Toto neformální prostředí obohacuje nabídku kulturního života v Ústí nad Labem

www stránky

 

Dům umění Ústí nad Labem

Klíšská 1101/129a, 40096 Ústí nad Labem

Dům umění je nově založenou výstavní institucí, jejíž koncepci a provoz zajišťuje Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Dům umění je umístěn v rekonstruovaných prostorách bývalé univerzitní menzy v rezidenční čtvrtí Klíše nedaleko městského centra a univerzitního kampusu, disponuje 500 m2 výstavní plochy a dalšími prostory vhodnými pro realizaci uměleckých, společenských a edukačních programů.

www stránky

 

Galerie Koridor

České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem

Galerie Koridor je specifickým výstavním prostorem v budově Pedagogické fakulty UJEP (České mládeže 8, Ústí nad Labem). Jedná se o spojovací chodbu mezi starou a novou budovou fakulty, jež je často navštěvována studenty, kteří přecházejí či čekají na přednášky. Výstavní program galerie vychází z charakteru prostoru (průchozího, otevřeného, snadno přístupného), zahrnuje jak skupinové výstavy, tak výstavy jednoho autora. Výběr vystavujících se zaměřuje převážně na autory z řad studentů Katedry výtvarné kultury PF UJEP a FUD UJEP, studentů jiných výtvarných kateder a uměleckých škol i dalších mladých autorů ze současné umělecké scény. Součástí výstavního plánu je rovněž prezentace grantů a projektů, které jsou realizovány na UJEP, a na kterých univerzita spolupracuje s jinými pracovišti. Galerie je také prostorem pro realizaci vlastních výstavních projektů studentů KVK PF UJEP v rámci volitelného předmětu Kurátorský projekt.

www stránky