Logická olympiáda opět probíhá na UJEP

Dne 3. 11. 2017 proběhne na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem krajské kolo Logické olympiády, kterou organizuje Mensa ČR.

Do Logické olympiády se mohou přihlásit všechny děti ve věku od 6 do 20 let. Soutěž má tři kola, to nominační soutěžící zvládnou on-line ve škole, doma, v knihovně nebo kdekoliv jinde s připojením na internet. Ti nejlepší postoupí do krajských kol a o vítězi rozhodne finále soutěže na Pražském hradě.

Logická olympiáda není znalostní soutěž, ale soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.  „Všechny soutěžní úlohy jsou založeny na obecných principech a pro jejich řešení není třeba žádných speciálních znalostí. S trochou nadsázky lze říci, že pro jejich řešení je potřeba pouze zdravý rozum,“ vysvětluje krajská koordinátorka Logické olympiády Mgr. Iva Berčíková.

Hlavním cílem soutěže je obrátit pozornost dětí i odborné veřejnosti ke specifickému nadání, kterým je schopnost logického myšlení a samostatného uvažování. Soutěž doplňuje spektrum akcí určených školákům o aktivitu zaměřenou na oblast, která si v našem vzdělávacím systému stále hledá své místo. Širokým záběrem soutěže dochází k odhalování skrytých talentů. V roce 2017 se do Logické olympiády zaregistrovalo 61 284 soutěžících z 3 014 škol z celé republiky.

UJEP ráda nabídla své prostory pro konání soutěže, která sdružuje děti a mládež se zájmem o logické myšlení, dění kolem sebe, vědeckou a badatelskou činnost a poznávání nového.

Myšlenka Logické olympiády úzce koresponduje s aktivitami UJEP v rámci Teen Age University pro děti a mládež, kterou naše univerzita realizuje již desítky let,“ upřesňuje rektor UJEP doc. Martin Balej, který je sám členem Mensy ČR.

Krajské kolo Logické olympiády se koná dne 3. 11. 2017 od 9:00–14:00 h v Červené aule MFC v Pasteurově 1 v Ústí nad Labem.

Kontakt: Mgr. Iva Berčíková, , www.logickaolympiada.czwww.mensa.cz