“Severočeští tvůrci ex libris” v univerzitní knihovně

Vědecká knihovna UJEP vystavuje do konce února severočeské tvůrce ex libris. Jedná se dosud o nejucelenější přehlídku regionálního ex libris u nás.

Rozsáhlá grafická tvorba umělců severních Čech se vyznačuje mimořádnou pestrostí a různorodostí ovlivněnou přírodními krásami i rozsáhlými proměnami průmyslového kraje. V našem případě jde o první pokus shromáždit většinu severočeských rodáků a umělců působících v českém pohraničí od 2. poloviny 20. století a zabývajících se tvorbou užité a příležitostné grafiky,“ vysvětluje PhDr. Jiří Ort z katedry preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP.

Putovní expozice se představila již v roce 2015 na sjezdu Spolku sběratelů a přátel exlibris v Chomutově, kde byla sběrateli a odborníky hodnocena jako nejucelenější přehlídka regionálního ex libris, která byla dosud sestavena. Grafické lístky jsou zapůjčeny ze sbírek Hany Šavlové a dr. Jiřího Orta. Adjustaci exponátů a instalaci provedly studentky KVU, výběr a uspořádání doc. Vladimír Šavel.

Tato výstava má na ústecké univerzitě své opodstatnění, neboť řada vystavujících autorů byla či je pedagogy na různých jejích fakultách, další jsou jejich absolventy,“ říká doc. Mgr. Vladimír Šavel z katedry výchov uměním PF UJEP.

Tak jako se nejlepší čeští grafici hlásí k odkazu Václava Hollara, organizátoři a severočeští exlibristé touto přehlídkou vzdávají pomyslný hold Vojtěchu Preissigovi (1870–1944) ze Světce u Teplic. Výstava zahrnuje ukázky knižních značek od regionálních umělců nejznámějších až po mladé, začínající autory.

Teritoriálně jsme pokryli sídelní pásmo od Karlových Varů přes pánevní oblast Podkrušnohoří, kraj ústecký a liberecký až po Trutnovsko. Podařilo se nám shromáždit drobná dílka více jak padesáti výtvarných umělců, z nichž je k vidění, z prostorových důvodů, jen část,“ upřesňuje dr. Ort.

Někteří z autorů již nejsou mezi námi (Houra, Dillinger, Hora, Klápště, Lapáček, Liesler, Mařík- Fils, Matouš, Patočka, Pokorný, Rykr, Šavel sen., Vysušil…), jiní už se tvorbou knižních značek přestali zabývat (Bílková, Brožek, Otradovec, Plechatý, Zedník…), ale ostatní se věnují tvorbě komorní grafiky nepřetržitě dál až dodneška k potěše sběratelů.

Výstavu naleznete ve volném výběru Vědecké knihovny UJEP, Pasteurova 5, Ústí nad Labem. Otevírací doba: pondělí–čtvrtek: 8:00 –20:00 h, pátek: 8:00–17:00 h, sobota:      8:00–12:00 h.