Studentka filozofické fakulty se umí dívat skrz

V pražské galerii NATIV lze od 1. 2. do 1. 3. 2018 vidět výstavu Pohled skrz, jejíž autorkou je studentka Filozofické fakulty UJEP Barbora Přehnilová. Vystavená díla jsou výsledkem zajímavé mezioborové cesty, na kterou se vydala v rámci svého studia oboru Kulturní dějiny se specializací na stavební historii na katedře historie FF.

Původně Barbora studovala malířství na Fakultě umění Ostravské univerzity a následně na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Tato studia nasměrovala její zájem také na dějiny architektury a památky obecně.

 „Barbora Přehnilová pracuje se smyslovým vnímáním a názvoslovím architektury, jejím následným čtením a přiblížením jejího významu širší veřejnosti. Důležitým záměrem její práce je rozšířit povědomí o zajímavé architektuře, kterou lidé každý den, možná bez povšimnutí, míjejí a jejíž význam a hodnoty si v každodenním shonu neuvědomují,“ uvádí dr. Jakub Pátek, vedoucí diplomové práce.

Diplomový projekt malířsky Památkové objekty Olomouce z pohledu stavebního historika a malíře zpracovává vybrané objekty Olomouce, kde Barbora Přehnilová žije. Studentka k nim navíc vytváří jakousi jednoduchou kresebnou příručku na průhledných fóliích s názvoslovím architektonických prvků. Svou prací se snaží nejen přiblížit a naučit pojmenovávat, prostřednictvím malířsky zpracovaných objektů, samotnou architekturu. Jde jí také o podporu vnímání veřejného prostoru a architektury jako důležité součásti prostředí, ve kterém žijeme.

„Ve svém projektu chci také ukázat, jak důležitá je jiná forma záznamu či dokumentace než digitální fotografie, která se následně stává jen součástí datového úložiště a člověk se k ní jen zřídka vrací. Její obsah tak nemůže plně zachytit, pojmenovat a tedy pochopit,“ komentuje svůj přístup k zachycování architektury samotná Barbora.

Svůj přístup k prezentaci kulturního dědictví předvedla Barbora Přehnilová již v září minulého roku jako průvodkyně po Olomouci v rámci Dne architektury a netají se cílem vytvořit i publikaci o architektuře v této moravské historické metropoli, ve které by pamatovala i na méně známé památky a zapomenutá zákoutí.

Výstava je součástí cyklu Architektologie, multioborového výstavního projektu, jehož ústředním a nosným tématem je architektura. Cyklus představuje vybrané autory z řad umělců, architektů, historiků a dalších odborníků. Jejich selekce vychází z dosavadní umělecké a odborné činnosti, ve které již sami o sobě naplňují vize projektu. Těmi jsou artikulace zvolených témat z oblasti architektury a urbanismu za pomocí uměleckých technik, tedy technik, které nejsou primárně považovány za přímou součást architektonické praxe.

Výstavu Pohled skrz je možné ještě do 1. 3. 2018 navštívit v Galerii NATIV, Bělohorská 92, Praha 6-Břevnov, od po–čt (13:00–18:00) h.

http://www.galerienativ.cz/cs/

 Kontakt: MgA. Martina Lišková, , 739 076 948