Dne kariéry FSI se zúčastňuje stále více firem

O Den kariéry Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem projevily zájem další nové firmy.

 Dne 15. 3. 2018 pořádala fakulta v prostorách univerzity v letošním roce první Den kariéry FSI. Zúčastnilo se ho celkem již 12 firem.

Akce proběhla opět v lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra v univerzitním kampusu, kde své stánky rozprostřely firmy podnikající v regionu v průmyslové sféře. Návštěvníkům, studentům fakulty i žákům středních škol zprostředkovaly nejen informace o zaměření své činnosti, ale také nabídly pracovní pozice, do kterých poptávají vysokoškolsky vzdělané absolventy.

Realizaci Dne kariéry FSI umožňuje fakultě projekt „Podpora polytechnického vzdělávání v Ústeckém kraji“, resp. dotace z Ústeckého kraje, který usiluje o zvýšení zájmu mladé generace o technické obory. Právě Den kariéry FSI umožňuje firmám z kraje na jednom místě představit možnosti jejich případného budoucího uplatnění, pokud svůj zájem nasměrují do technického vzdělání.

Zúčastněné firmy měly v rámci Dne kariéry také možnost uspořádat vlastní přednášky, při kterých měli studenti možnost hlouběji nahlédnout do struktury podniků a jejich organizace. Návštěvníci mohli dále využít příležitosti osobního jednání a konzultací se zástupci přítomných podniků.

Dne kariéry se opětovně účastnili žáci maturitních ročníků Střední průmyslové školy Resslova v Ústí nad Labem. Přímo pro ně si Zdeněk Holenka, zástupce firmy Robert Bosch, spol. s r. o., připravil speciální prezentaci po skončení přednášek pro návštěvníky akce.

„Chtěli bychom poděkovat všem zástupcům firem, kteří se této akce účastnili. Těší nás jejich zájem o Den kariéry a jsme rádi, že se přihlašují stále další nové firmy z průmyslové sféry,“ uvádí prof. Štefan Michna, děkan FSI.

Vzrůstající zájem o akci ze strany průmyslových podniků dokumentuje i skutečnost, že se na březnové akci mohli návštěvníci setkat se dvěma dalšími novými firmami, a to: HENNLICH s. r. o., a Bilfinger Industrial Services Czech s. r. o.

 „Zástupci firem nám zasílají zpětné vazby na Den kariéry, jejichž obsah nás vždy příjemně potěší. Jsme rádi, když naše akce pozitivně ovlivňují naši vzájemnou spolupráci,“ dodává Ing. Lucie Melničáková z PR oddělení děkana a přikládá jeden z nich děkovných e-mailů od Miroslava Horkého z Legal & Development section manager, TRCZ s. r. o.: „Ještě jednou bych rád poděkoval panu děkanovi prof. Štefanovi Michnovi za pozvání na akci Den kariéry FSI. Účastníme se pravidelně a mohu říci, že se pokaždé těším. Oproti podobným akcím je Den kariéry vždy skvěle organizovaný a vládne na něm příjemná a přátelská atmosféra. Také proto jsme této akci dali opět přednost před konkurenčními.”

 Děkan FSI, prof. Štefan Michna, děkuje prezentujícím firmám za účast. Byly to:

Chart Ferox, a. s.

PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s. r. o.

TRCZ s. r. o.

PRODECO, a. s.,

Snoeks Automotive CZ s. r. o.

KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.

Robert Bosch, spol. s r. o.

HENNLICH s. r. o.,

GESTAMP LOUNY s. r. o.

Pierburg s. r. o.

Bilfinger Industrial Services Czech s. r. o.

Další poděkování patří studentům doktorského studia FSI za pomoc při organizaci Dne kariéry.

Kontakt: Ing. Lucie Melničáková, lucie., 475 285 555