Německý velvyslanec bude 16. dubna diskutovat se studenty

Nová německá vláda chce se svými sousedy a partnery v EU řešit výzvy, se kterými se Evropa potýká. Migrace přitom představuje jedno ze sporných témat v EU i v rámci česko-německé spolupráce, ačkoliv v mnoha jiných otázkách panuje shoda. Postoje Německa v těchto oblastech představí na Filozofické fakultě UJEP osobně velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR Dr. Christoph Israng.

Přednáška a následná beseda s německým velvyslancem J. E. p. Christophem Israngem se uskuteční dne 16. 4. 2018 od 12:00 h v budově Filozofické fakulty UJEP v posluchárně A 219 (Pasteurova 13, Ústí nad Labem, budova A, druhé patro). Seminář s názvem „Německo v Evropě: Migrace a jiné výzvy“ proběhne zejména pro studenty ústecké filozofické fakulty, volně je však přístupná i veřejnosti.

„EU je jedinečným projektem, který úspěšně posiluje mír, demokracii a blahobyt v Evropě. A tak by tomu mělo být i v budoucnu. Proto se chceme společně se všemi našimi sousedy a partnery věnovat výzvám, které před námi stojí. Uprchlická krize vytvořila příkopy, které musíme – a můžeme – překonat,“ zdůrazňuje velvyslanec Christoph Israng.

Přednáška se koná ve spolupráci s Eurocentrem v Ústí nad Labem a Německým velvyslanectvím v Praze. Filozofická fakulta kooperuje s Eurocentrem již několik let s cílem zprostředkovávat studentům diskuze nad aktuálními politickými problémy.

Záměrem naší spolupráce s Eurocentrem je diskutovat se studenty o zajímavých a aktuálních tématech spojených s problematikou Evropské unie. Přednášky jsou určeny nejen pro studenty politologie, ale jsou otevřené i zájemcům z jiných oborů. V rámci našich kontaktů na ústecké střední školy zveme na vybrané akce také středoškolské studenty,“ uvádí Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP.

Německý postoj vůči migraci je v české veřejnosti vnímán velmi jednostranně a zkresleně. Takže doufám, že tato diskuze se studenty přinese osvětlení německé pozice,“ vysvětluje dr. Lukáš Novotný z katedry politologie a filozofie, organizátor těchto akcí. Právě v rámci jeho kurzu „Mezinárodní vztahy“ se debata s německým velvyslancem uskuteční.

Německý velvyslanec, který nastoupil do úřadu v létě loňského roku, navštíví u příležitosti přednášky ústeckou univerzitu poprvé. Christopha Isranga doprovodí zaměstnankyně velvyslanectví Lenka Novotná, která je úspěšnou absolventkou dvojitého diplomu právě na Filozofické fakultě UJEP.

Naše katedra germanistiky je první v České republice, která nabízí možnost získání dvou magisterských titulů v rámci studia tzv. dvojitého diplomu. Tento program realizujeme ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth a umožňuje našim studentům získat s jednou diplomovou prací magisterský titul Mgr. u nás i titul M.A. v Německu. To jim otevírá jedinečné možnosti uplatnění na pracovním trhu, což dokumentuje i případ asistentky pana velvyslance,“ pochvaluje si děkanka FF Michaela Hrubá.

Kontakt: Mgr. Lukáš Novotný, M. A., Dr. phil., , 475 286 517

Dr. Christoph Israng (* 1971)

Od srpna 2017 velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice. Je zkušený diplomat. Od roku 1997 pracoval na Spolkovém ministerstvu zahraničí. Před svým jmenováním velvyslancem v Praze působil od července 2014 do července 2017 jako stálý zástupce Spolkové republiky Německo u Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v Haagu. Tomu předcházela osmiletá činnost v Úřadě spolkové kancléřky v Berlíně, naposledy jako vedoucí referátu pro střední, východní a jihovýchodní Evropu, Kavkaz a střední Asii. Ve svých dřívějších funkcích působil v centrále ministerstva zahraničí (mimo jiné v referátu bezpečnostní politiky/NATO a v úřadě státních tajemníků), dále jako zahraničněpolitický poradce v Německém spolkovém sněmu a jako vedoucí úřadu stálého vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu v Sarajevu. Další pozice ho zavedly na německé generální konzuláty v Istanbulu a Petrohradu. Před svou diplomatickou kariérou pracoval v různých německých a mezinárodních firmách.