Café Nobel láká na bobky z pravěku - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Café Nobel láká na bobky z pravěku

Odborně se jim říká koprolity. Zní to honosně, ale ve skutečnosti jde jen o zkamenělé exkrementy pravěkých živočichů. Jak se tyto kamenné „bobky“ zkoumají a co všechno z nich vědci dovedou vyčíst, přiblíží ve čtvrtek 19. dubna na Café Nobel v teplickém planetáriu geolog a paleontolog Boris Ekrt z Národního muzea v Praze.

V první části svého povídání se bude věnovat zachování zkamenělin jako takových – jaké podmínky k němu přispívají a proč na některých místech máme bohatá naleziště a jinde se nenajde nic. Uvidíte i některé příklady ze severočeských lokalit. „Pak už se budeme věnovat především zkamenělým exkrementům. Dozvíte se, jaké existují typy koprolitů, jak staré jsou ty, které se nachází na našem území, a kteří živočichové je po sobě zanechali,“ zve koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský.

 RNDr. Boris Ekrt vystudoval geologii a paleontologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2001 pracuje jako kurátor paleontologického oddělení Národního muzea. Je autorem řady výstav, vědeckých a populárních článků o fosilních obratlovcích od prvohor do třetihor. Věnuje se přednáškám a vzdělávacím aktivitám pro různé věkové kategorie. Pořádá záchranné paleontologické výzkumy na lokalitách s fosilními obratlovci.

Café Nobel se uskuteční v prostorách planetária v Teplicích, začátek je v 18:00 h. Místa na přednášku si můžete rezervovat na adrese . Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.

Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium.

Kontakt: Mgr. Frederik Velinský, , 475 286 138