Náměstek Velčovský jednal na UJEP o projektech

Dne 25. 5. 2018 navštívil UJEP náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr., Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. Jeho přítomnost na univerzitě poukazuje na skutečnost, že ústecká univerzita v současné době prožívá silné projektové období.

 Náměstek pro řízení sekce operačních programů jednal, společně s Mgr. Radovanem Vlhou, metodickým pracovníkem ESF výzvy na MŠMT, s vedením UJEP, fakult i s garanty univerzitních projektů o aktuálně řešených projektech a připravované výzvě RE:START z OP VVV.

Aktuálně řeší naše univerzita projekty ve výši 1,2 miliardy korun. Pro UJEP dosud nebývalé množství projektových financí s sebou nese obrovskou zátěž i odpovědnost pro garanty projektů, jejich řešitele a samozřejmě celý rektorátní aparát přes běžnou administrativu až po nejvytíženější projektové a investiční oddělení,“ upozorňuje rektor doc. Martin Balej.

To jsou hlavní důvody, proč bylo přímé jednání s ministerským náměstkem pro UJEP tak důležité. „U náměstka Velčovského oceňuji zejména racionalitu a přátelské jednání. Jeho zkušenosti a otevřenost v současné době vítáme zejména při přípravě projektů OP VVV, konkrétně výzvy RE:START“, doplňuje rektor.

UJEP totiž připravuje podklady pro další zásadní univerzitní projekty. Ty budou směřovat do ESF a ERDF výzvy pro vysoké školy s místem dopadu v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji.

Finalizujeme projektové žádosti a projektové dokumentace na dobudování fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP, výstavbu fakulty zdravotnických studií přímo v areálu Masarykovy nemocnice a rekonstrukci Domu umění FUD v Ústí nad Labem. Celkem budeme žádat o více než 800 mil. Kč,“ vysvětluje Martin Balej.

Po společném pracovním setkání na rektorátě následně proběhlo separátní jednání rektora UJEP, doc. Martina Baleje, kvestora UJEP, Ing. Leoše Nergla, a prorektora pro vědu, doc. Martina Nováka, s dr. Václavem Velčovským.

Vážím si toho, že si Václav Velčovský udělal ve svém nabitém programu čas pro návštěvu naší univerzity. Setkání s ním nám přineslo další nové informace, které při přípravě nových projektů stoprocentně zužitkujeme,“ uzavírá Martin Balej.