Konojedské objevy historiků UJEP

Co jsme objevili?

Naši historici letos v Konojedech rozložili tábor podél Úštěckého potoka. A schválně, co byste řekli, že tam objevili?

a) dosud neznámou část Svatovítského pokladu
b) unikátní kostru uštěkaného psíka
c) mlýn na výrobu střelného prachu

Ano, správně. C) je správně!

A co teď s tím?

Díky nálezu se dozvíme více o tom, jak hraběcí rod Šporků hospodařil na svém panství. Cílem výzkumu, kterého se účastní i studenti, je mimo jiné také dosáhnout toho, aby byla lokalita prohlášena za archeologickou. Jinak hrozí, že cenné relikty padnou za oběť lovcům stavebního materiálu či svévolnému rabování slídících detektorářů.

Podrobnosti