Cena MK ČR pro našeho profesora

Ocenění hudebních aktivit

Prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc., získal cenu MK ČR za své celoživotní hudební aktivity. A že jich nebylo málo! Je nejen uznávaným sbormistrem, ale i dirigentem, pedagogem a propagátorem sborového zpěvu. Na jeho dlouholeté působení na PF UJEP vzpomínají studenti s úctou a vděčností. S naší univerzitou byl pan profesor spojen již od jejího zárodku v podobě Pedagogického institutu koncem 50. let minulého století.

Nona pod vedením emeritního profesora

Na slavnostním předání ceny během festivalu sborového umění v Jihlavě 25. května si pan emeritní profesor i zadirigoval. Současný sbormistr komorního smíšeného sboru PF UJEP NONA, Luboš Hána, se pro tuto příležitost vzdal taktovky a s potěšením se podvolil vedení mistra.

Panu profesorovi blahopřejeme a celý den slavíme zpěvem (i když, uznáváme, bez pořádného dirigenta to má své mouchy. Mušky…) Tak sláva a bravo, pane profesore!

Tisková zpráva