Nový děkan na PřF UJEP

Vivat, Spectabilis!

Současného děkana, doc. RNDr. Jaroslava Pavlíka, CSc., vystřídá v listopadu 2018 pracovník katedry fyziky PřF UJEP, doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., jehož zvolení potvrdil začátkem června Akademický senát. Ve volebním projevu poděkoval budoucí děkan doc. Pavlíkovi zejména za pozvednutí interní komunikace a zodpovědnou přípravu výstavby CPTO, která bude zahájena v nejbližších dnech.

Historicky 3. děkan ze slunečního oddělení

Pan doc. Varady má za sebou mnoho zahraničních zkušeností, jako například vědecké stáže v Goddardově centru kosmických studií NASA v New Yorku a v Rutherford-Appletonových laboratořích ve Velké Británii, kde se zabýval zpracováním kosmických pozorování Slunce. A vůbec to vypadá, že má ke Slunci blízko, protože bylo tématem jak jeho dizertační práce, tak i jeho působení v Astronomickém ústavu AV ČR, kde pracoval v tzv. “SLUNEČNÍM ODDĚLENÍ“. Přírodovědecké fakultě tak zřejmě nastávají “sluníčkové” časy, což se, řekněme si to upřímně, bude při přesunu do CPTO určitě hodit!