První energetičtí inženýři jsou na světě!

FSI UJEP vypustila do světa první inženýry energetiky v Ústeckém regionu.

A kdyby jen do světa! První várku čerstvých inženýrů v oboru Energetika-teplárenství, jsme z univerzity severu vyprovodili potleskem po promoci rovnou na lukrativní místa ve firmách z komerčního sektoru. Firmy si studenty, kteří se v praxi budou věnovat například realizaci inženýrských děl v oblasti energetiky či modelaci energetických procesů včetně posuzování energetických a ekonomických ukazatelů, hladově rozebraly již během studia.

UJEP je jedna z mála univerzit, kde se dá obor studovat.

Zavedení možnosti věnovat se oboru na vysokoškolské úrovni přitom vychází ze společenské potřeby, kterou reflektuje i Státní energetická koncepce MPO ČR. Těší nás, že studenti v našem regionu, k němuž energetika patří, nalezli uplatnění a návaznost na praxi již během studia.