Studenti UJEP oceněni za inovativní získávání lithia

Metoda na získávání lithia s využitím druhotných surovin

Vznikla na FŽP UJEP v rámci předmětu Inovativní využívání odpadů. Autoři projektu, Bc. Drahomíra Středová a Bc. Martin Šulc, zřejmě patřili vždy ke slabším počtářům, nicméně dokázali tento svůj hendikep využít jako Tiger Woods. Za prohlášením, že 1+1=3, si stáli stejně tvrdošíjně, jako kdysi Pythagoras za svou slavnou větou beze slov. A byli dokonce natolik drzí, že se přihlásili do soutěže Ministerstva obchodu a průmyslu, v níž posléze získali 3. místo v kategorii pro vysoké školy.

Kdo šetří, má za tři

Metoda získávání lithia, prezentovaná našimi studenty, spočívá v anhydritovém alkalickém tavení odpadu po dřívější těžbě cínu, takzvaného cinvalditu, kterého leží v cínovecké deponii celkem významné množství. Technologie zároveň využívá další odpadní látky, energosádrovce. Ten vzniká během procesu odsiřování v uhelných elektrárnách a je velmi těžko využitelným a zároveň hojným odpadem. Čímž se dostáváme k pochopení oné zoufale anti-matematické rovnice 1+1=3. Protože když máte na jedné straně dva nevyužitelné odpady (cinvaldit a energosádrovec) a vymyslíte, jak to udělat, aby jejich využitím vznikl žádaný produkt (lithium), prospěli jste světu a lidstvu celkem 3x!

Studenti se o výhru podělí s kolegy

A aby těch absurdit nebylo málo, rozhodli se Drahomíra a Martin pro dnešní dobu zcela netypicky o výhru rozdělit se svými kolegy. Celkem 20 000 Kč, které od MPO dostanou k pokrytí nákladů na exkurzi do drážďanské automobilky VW a do zařízení pro třídění a recyklaci odpadu, tedy nepropijí v klubech v Neustadtu, ale vezmou za ně na výlet celý svůj ročník, včetně vyučujícího.

Co dodat? Snad jen, že když je dobrá vůle, tak lze i z 1+1 vytěžit víc než 2!