Ceny Jaroslava Golla pro studenty FF UJEP - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Ceny Jaroslava Golla pro studenty FF UJEP

První cenu chlumecké literární ceny získala “naše” Bc. Tereza Vorálková

Její odborná práce Erbovníci aneb “urození” občané, za kterou začátkem září v Chlumci nad Cidlinou ocenění pro literaturu faktu získala, je výjimečná také tím, že je na odborný text neobvykle čtivá a má tudíž šanci oslovit a přitáhnout ke studiu historie širokou veřejnost.

V soutěži zároveň uspěli i další dva studenti FF UJEP, a to Mgr. Markéta Jirmanová-Poláková a Mgr. Lukáš Sláma. Oba za své práce na témata z české historie získali čestné uznání. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že naši historici dopadli u Chlumce rozhodně lépe, než sedláci

Oceněným studentům pogratulovala a za reprezentaci fakulty a celé univerzity poděkovala děkanka FF UJEP, prof. Michaela Hrubá.

Jestliže jsme ve vás vzbudili zvědavost a rádi byste si tyhle slavné práce našich studentů přečetli, pak číhejte na vydání příští revue Přísně tajné, kde všechny tři texty vyjdou.