Ceny Jaroslava Golla pro studenty FF UJEP

První cenu chlumecké literární ceny získala “naše” Bc. Tereza Vorálková

Její odborná práce Erbovníci aneb “urození” občané, za kterou začátkem září v Chlumci nad Cidlinou ocenění pro literaturu faktu získala, je výjimečná také tím, že je na odborný text neobvykle čtivá a má tudíž šanci oslovit a přitáhnout ke studiu historie širokou veřejnost.

V soutěži zároveň uspěli i další dva studenti FF UJEP, a to Mgr. Markéta Jirmanová-Poláková a Mgr. Lukáš Sláma. Oba za své práce na témata z české historie získali čestné uznání. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že naši historici dopadli u Chlumce rozhodně lépe, než sedláci

Oceněným studentům pogratulovala a za reprezentaci fakulty a celé univerzity poděkovala děkanka FF UJEP, prof. Michaela Hrubá.

Jestliže jsme ve vás vzbudili zvědavost a rádi byste si tyhle slavné práce našich studentů přečetli, pak číhejte na vydání příští revue Přísně tajné, kde všechny tři texty vyjdou.