Volíme rektora – Shromáždění akademické obce UJEP

Proběhne dne 24. října 2018 od 15 hodin.

Červené aule v budově MFC se bude akademické obci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem představovat kandidát na rektora. Volební komise letos obdržela návrh na jednoho kandidáta. Je jím stávající rektor, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., jehož volební program je k nahlédnutí na webové stránce akademického senátu. Během shromáždění mají členové Akademické obce UJEP možnost položit kandidátovi otázky týkající se jeho volebního programu a plánů i představ na další směřování univerzity.

Kdo povede univerzitu další 4 roky?

Samotná volba rektora pro další čtyřleté volební období se bude konat o týden později, tedy 31. 10. 2018 od 14 hodin, a sice v rámci řádného zasedání Akademického senátu UJEP. Nově zvolený rektor by měl poté univerzitu reprezentovat od 18. března 2019 do 17. března 2023.

Přejeme členům naší akademické obce, ale i všem ostatním příznivcům naší univerzity, a především celému regionu, aby volba proběhla v pořádku a aby se UJEP i v dalších letech ubírala zejména cestou rozvoje vzdělanosti v Ústeckém kraji.

Concordia res parvæ crescunt.*

(*Svorností nepatrné věci mohutní.)