UJEP pořádá v říjnu dvě zásadní konference - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

UJEP pořádá v říjnu dvě zásadní konference

Nové trendy ve zdravotnických vědách.

18. října se kampus UJEP zaplní zdravotnickými odbornicemi a odborníky z České republiky, Slovenska a Německa. Program mezinárodní konference, pořádané Fakultou zdravotnických studií UJEP ve spolupráci s Fakultou zdravotnických odborov Prešovskej univerzity a ústeckou Masarykovou nemocnicí, je nabitý tématy, která jsou nesmírně aktuální a důležitá, ale zároveň se o nich málokdy slyší. Zatímco totiž akutní zdravotnické obory mají v popředí veřejné pozornosti svou nezpochybnitelnou úlohu, fyzioterapie, ergoterapie, porodnictví či ošetřovatelství pracují ve zdravotnictví tak nějak samozřejmě, bez velkých gest.

A přitom jde o obory budoucnosti, v jejichž správném směřování se může ukrývat klíč ke zdraví naší vystresované, k obrazovkám připoutané, stárnoucí populace. Jak na prevenci různých civilizačních onemocnění? Jak rychle a s jakou intenzitou nasadit následnou péči po akutních příhodách? A jak výrazně to může ovlivnit státní kasu, která vynakládá obrovské sumy jen proto, že se s fyzio a ergo péčí otálí a šetří? Jak přirozeně a bez zbytečného trápení všech zúčastněných přivádět na svět děti? A jak o sebe a druhé celý život pečovat tak, abychom si zdraví udrželi co nejdéle? Vědecké odpovědi na tyto otázky zazní již zítra v MFC UJEP.

ICSHPE – složitý název konference o tom, co je jednoduché jako facka?

Mezinárodní konference o sportu, zdraví a tělovýchově, která se na UJEP uskuteční 25.-26. října, by se možná dala nazvat starým dobrým “Sportem ku zdraví”. Jenže to zkrátka není tak jednoduché. A právě proto je o tom celá konference. Protože tenhle výrok platí jen tehdy, když se na to jde vědecky. Jak správně trénovat? Jaké biomechanické zákonitosti je při sportování nutné znát? A jakými trendy se v současné době řídí odborníci na tělesnou výchovu?

O tom, že tahle témata jsou v dnešním dopingem a dalšími skandály poznamenaném vrcholovém sportu velmi aktuální, svědčí i fakt, že konferenci zaštítily hned dvě významné osobnosti naší univerzity, pan rektor Balej a prof. Doulík, děkan pedagogické fakulty, jejíž katedra tělesné výchovy a sportu konferenci pořádá. Perfektně zpracované podklady ke konferenci včetně informací, kde zaparkovat, jak dojít do Multifunkčního centra v kampusu UJEP či která z přednášek je tlumočena z/do Aj, naleznete na tomhle webu.

♦ ♦ ♦

Jsme rádi, že se věda na naší univerzitě letos v říjnu s takovou vervou věnuje lidskému zdraví! Vždyť naši vědci z ostatních oborů, kteří mají tendenci spíše vysedávat nad mikroskopy nebo u kávy a debatovat o smyslu bytí (a z kabinetů plných knih je na sportovní akce vylákáte jen když jim slíbíte, že si budou moct sáhnout na živého Emila), budou péči svých vědeckých kolegů a kolegyň z oblasti zdravotnictví a tělovýchovy jistě jednou potřebovat!