Průčelí kampusu obsadil Jan Evangelista Purkyně

Mladého Jana Evangelistu Purkyně můžete od 1. 9. 2016 potkat přímo ve vstupu do univerzitního kampusu. Jeho stylizovaná podoba všestranného vědce, z rukou absolventa FUD Patrika Antczaka, vznikla na budově auly FSE.

„Cílem mého návrhu bylo vytvořit osobitou a oživující součást architektury, která by podněcovala zájem studentů, pracovníků kampusu či náhodných kolemjdoucích o jmenovci naší univerzity. Při vymýšlení motivu jsem se rozhodl vrátit trochu v čase a vyobrazit pana Purkyněho jako toho mladého, zvídavého studenta,“ vysvětluje sám autor.

J. E. Purkyně, severočeský rodák z Libochovic, patří mezi zakladatele biologie, embryologie, histologie, moderní farmakologie, srovnávací anatomie, antropologie a zároveň mezi nejvýznamnější světové fyziology. Právě všestrannost jeho osobnosti přenesl na průčelí kampusu ve svém uměleckém ztvárnění Patrik Antczak: „Ruce vyobrazené na stěně spolu s Purkyněho objevy mají symbolizovat onu všestrannost, inspirovat a motivovat zejména studenty k bádání ve svých oborech. Zároveň v sobě také nesou odkaz na fakulty univerzity… spojitost významů však nechávám čistě na představivosti a fantazii diváků.“

Stejně tak, jak univerzálně všestrannou osobností Purkyně ve své době byl, i současná univerzita nabízí v rámci osmi fakult rozsáhlou škálu studijních programů a oborů (147 studijních programů) zaměřujících se do nejrůznějších oblastí lidské činnosti.

Před 25 lety dospěly dlouholeté snahy ústeckých vzdělanců, vědců, politiků, podnikatelů a podporovatelů z řad široké veřejnosti k významnému mezníku – založení Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. „Jsem rád, že patron, kterého tehdy univerzita přijala do svého názvu, se právě v roce oslav tohoto výročí zabydlel přímo v kampusu. V jeho vyobrazení v podobě mladého perspektivního vědce vidím paralelu ústecké mladé a perspektivní univerzity,“ říká rektor UJEP doc. Martin Balej.

Univerzitní kampus v Ústí nad Labem se neustále proměňuje. „Do budoucna připravujeme další oživení lokality kampusu, aby se stal místem setkávání, a to nejen akademické obce, ale svou cestu sem našla i široká veřejnost. Rádi bychom využili a upravili vytipovaná místa v kampusu pro vzdělávací, volnočasové a relaxační aktivity přímo spojením těchto prostor s vhodným účelem a využitím. Cílem je zachovat maximum zeleně a využít tohoto potenciálu k vytvoření příjemného a přátelského prostředí,“ vysvětluje doc. Martin Novák, prorektor pro rozvoj a informační technologie.

Ve spolupráci s Patrikem Antczakem, absolventem fakulty umění a designu, nalezla univerzita příležitost nejen pomoci mladému začínajícímu umělci, ale také zviditelnit kvalitu studentů graduujících na místní umělecké fakultě.

„Vážím si možnosti vytvořit v Ústí nad Labem mé dosud největší exteriérové dílo a zároveň doufám, že se jím podařilo pozitivně oživit vstup do rozrůstajícího se kampusu univerzity,“ doplňuje Patrik Antczak.