Průčelí kampusu obsadil Jan Evangelista Purkyně - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Průčelí kampusu obsadil Jan Evangelista Purkyně

Mladého Jana Evangelistu Purkyně můžete od 1. 9. 2016 potkat přímo ve vstupu do univerzitního kampusu. Jeho stylizovaná podoba všestranného vědce, z rukou absolventa FUD Patrika Antczaka, vznikla na budově auly FSE.

„Cílem mého návrhu bylo vytvořit osobitou a oživující součást architektury, která by podněcovala zájem studentů, pracovníků kampusu či náhodných kolemjdoucích o jmenovci naší univerzity. Při vymýšlení motivu jsem se rozhodl vrátit trochu v čase a vyobrazit pana Purkyněho jako toho mladého, zvídavého studenta,“ vysvětluje sám autor.

J. E. Purkyně, severočeský rodák z Libochovic, patří mezi zakladatele biologie, embryologie, histologie, moderní farmakologie, srovnávací anatomie, antropologie a zároveň mezi nejvýznamnější světové fyziology. Právě všestrannost jeho osobnosti přenesl na průčelí kampusu ve svém uměleckém ztvárnění Patrik Antczak: „Ruce vyobrazené na stěně spolu s Purkyněho objevy mají symbolizovat onu všestrannost, inspirovat a motivovat zejména studenty k bádání ve svých oborech. Zároveň v sobě také nesou odkaz na fakulty univerzity… spojitost významů však nechávám čistě na představivosti a fantazii diváků.“

Stejně tak, jak univerzálně všestrannou osobností Purkyně ve své době byl, i současná univerzita nabízí v rámci osmi fakult rozsáhlou škálu studijních programů a oborů (147 studijních programů) zaměřujících se do nejrůznějších oblastí lidské činnosti.

Před 25 lety dospěly dlouholeté snahy ústeckých vzdělanců, vědců, politiků, podnikatelů a podporovatelů z řad široké veřejnosti k významnému mezníku – založení Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. „Jsem rád, že patron, kterého tehdy univerzita přijala do svého názvu, se právě v roce oslav tohoto výročí zabydlel přímo v kampusu. V jeho vyobrazení v podobě mladého perspektivního vědce vidím paralelu ústecké mladé a perspektivní univerzity,“ říká rektor UJEP doc. Martin Balej.

Univerzitní kampus v Ústí nad Labem se neustále proměňuje. „Do budoucna připravujeme další oživení lokality kampusu, aby se stal místem setkávání, a to nejen akademické obce, ale svou cestu sem našla i široká veřejnost. Rádi bychom využili a upravili vytipovaná místa v kampusu pro vzdělávací, volnočasové a relaxační aktivity přímo spojením těchto prostor s vhodným účelem a využitím. Cílem je zachovat maximum zeleně a využít tohoto potenciálu k vytvoření příjemného a přátelského prostředí,“ vysvětluje doc. Martin Novák, prorektor pro rozvoj a informační technologie.

Ve spolupráci s Patrikem Antczakem, absolventem fakulty umění a designu, nalezla univerzita příležitost nejen pomoci mladému začínajícímu umělci, ale také zviditelnit kvalitu studentů graduujících na místní umělecké fakultě.

„Vážím si možnosti vytvořit v Ústí nad Labem mé dosud největší exteriérové dílo a zároveň doufám, že se jím podařilo pozitivně oživit vstup do rozrůstajícího se kampusu univerzity,“ doplňuje Patrik Antczak.