U3V vystavuje v roudnické galerii - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

U3V vystavuje v roudnické galerii

Od 12. září 2016 vystavují posluchači Univerzity třetího věku UJEP v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem expozici s názvem NA ZÁMKU.

Univerzitní senioři sdružení v kurzu „Dobrodružství malby“ dlouhodobě pracují pod vedením oblíbené lektorky Mgr. Jitky Kratochvílové, Ph.D. Aktuální výstava NA ZÁMKU představuje třináct pláten, třináct pohledů na zámek.

„Zámek se stal jednotícím tématem naší výstavy, a to hned z několika důvodů. Ateliér, ve kterém se pravidelně scházíme, sídlí právě v historické budově, která je součástí zámeckého komplexu. Denně jím procházíme, hledíme na něj z oken, chodíme malovat do jeho zahrad. Každý z posluchačů si vybral svůj pohled na zámek a jeho okolí a ztvárnil ho jako malbu. Snažil se zachytit bezprostřední sílu okamžiku, jedinečné světlo a barvy i konkrétní atmosféru dané chvíle. Soustředil se nejen na zachycení konkrétních tvarů budov, oken, fasád, plotů a stromů, ale i na přenesení jedinečnosti odstínů barev a atmosféry,“ komentuje impulsy vzniku jednotlivých pláten sama lektorka Jitka Kratochvílová.

Výsledkem práce jejích posluchačů je pestrý kaleidoskop detailů ze zámeckého komplexu v Roudnici.

Vernisáž výstavy se konala dne 12. 9. 2016 a zahájila ji operní zpěvačka paní Jana Štěrbová, jejímž hlasovým oborem je lyrický soprán. Úvodní slovo patřilo ředitelce Galerie moderního umění paní PhDr. Aleně Potůčkové, mezi hosty byla mj. prorektorka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem paní RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., a starosta města Roudnice nad Labem pan Vladimír Urban.

Lektorka Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D., představila posluchače kurzu Dobrodružství malby, pohovořila o náplni kurzu, ve kterém se posluchači seznamují s jednotlivými technikami a postupy práce, problematikou míchání barev a dalšími výtvarnými problémy.

Kurzy malby pro seniory pořádá UJEP v Roudnici nad Labem od roku 2013. Od té doby se spolupráce galerie, města a ústecké univerzity rozrostla z původního a jediného tvůrčího kurzu malby na kurzů několik.

Dnes se zájemci mohou v Roudnici nad Labem přihlásit do tří výtvarných kurzů, a to Dobrodružství malby, Jedním tahem a Pastel zářivý. Kurzy probíhají v Ateliéru Výtvarka, který se nachází v prostorách zámku.

Fotografie k volnému použití: Vernisáž výstavy NA ZÁMKU dne 12. 9. 2016, archiv UJEP