Výzva č. 02_19_076 Inovace v pedagogice

Dne 27.3.2019 byla vyhlášena výzva č. 02_19_076 Inovace v pedagogice. .

Termíny pro podávání žádostí:

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 27. 3. 2019 do 30. 8. 2019 do 14:00 hod.

Oprávnění žadatelé:

Vysoké školy, výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné organizace), orgány státní správy a samosprávy včetně jejich svazů, jim podřízené či jimi zřízené organizace, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

 Cílem výzvy je:

  • Podpořit systematické, monitorované a reflektované zavádění inovací ve výuce
  • Prostřednictvím inovativních metod zajistit podporu kvalitní výuky a učitele jako jejího klíčového předpokladu
  • Zefektivnit vedení, řízení a klima škol prostřednictvím inovací
  • Podpořit pedagogický výzkum zaměřený na sledování dopadů vybraných opatření vzdělávací politiky v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání
  • Připravit podklady pro řešení problematických jevů, s nimiž dosud vzdělávací politika systematicky nepracovala

Výše finanční podpory:

 Alokace výzvy: 250 000 000 Kč

  • Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč
  • Maximální výše výdajů:
  • pro aktivitu A: 25 000 000 Kč
  • pro aktivitu B: 15 000 000 Kč

Veškeré informace k výzvě jsou dostupné zde.