U3V 2019 — 2021

Nabíd­ka kur­zů pro nový dvou­le­tý cyk­lus U3V UJEP Ústí nad Labem 2019 — 2021 bude zve­řej­ně­na 15. květ­na 2019 odpo­led­ne. Ter­mín  pro podá­ní při­hláš­ky pro zim­ní semestr 2019/2020 U3V UJEP Ústí nad Labem je od 16. 5. (9.00 hodin) do 30. 8. 2019.