Inženýři u divadla a jiné akademické kratochvíle

Ve svém komentáři v rubrice Forum magazínu Universitas píše Josef Prokeš poutavým stylem o tom, jak se na Masarykově univerzitě daří zapojovat studenty informatiky do aktivit, které pomáhají vyvažovat jednostrannost jejich studijního zaměření. Zaujalo nás to a podívali jsme se, jak to máme u nás. Naší nejtechničtější fakultou je fakulta strojního inženýrství. A ejhle, dopátrat se někoho, kdo by se paralelně s vědeckotechnickou kariérou věnoval zároveň i nějaké činnosti z opačného konce akademického spektra, tedy například umění, nebylo nic těžkého.

Pojďme klidně rovnou odshora: ředitel vědeckotechnického parku, Ing. Michal Lattner, Ph.D., kočuje s divadlem. V inscenaci Médeia v pražském prostoru DUP39 má (v obležení hvězdného tria Nebeský, Trmíková, Prachař) na starosti obsluhu termovizní kamery, která slouží jako jeden z dramatizujících prvků hry. A není v tom sám. Alternuje s další osobností z naší FSI UJEP, Ing. Karlem Šramhauserem. Nevěříte? Vstupenky do Dupu na 4. 6. ještě, pokud víme, jsou!

Kdo by namítal, že ovládat termokameru není zrovna moc umělecké, pro toho máme hned další tvář z výše jmenované fakulty. Ing. Pavel Kraus, mezi jehož specializace na pozici interního doktoranda patří například tepelné zpracovávání, CNC obrábění a programování, mechanické zkoušky či práce s CAD, CAM, CAx systémy, se ve volném čase věnuje hře na bicí, kytaru a lesní roh. K tomu ještě, ale to jen tak mimochodem, vyniká v silovém trojboji.

Mnohem větší starosti nám naopak dělají studenti a pracovníci z fakult, které se primárně věnují humanitním oborům. I těm se totiž snažíme zprostředkovat možnosti vyvážení jednostranného zaměření, opakovaně však v této snaze selháváme. Například letošního Sportovního dne rektora se z naší filozofické fakulty prokazatelně zúčastnil pouze Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. Strategický pokus FF UJEP obalamutit univerzitní kolegy navlečením svého obětního beránka do pruhovaného trička a vzbudit tak dojem “víc pruhů, víc filozof”, jaksi nezafungoval.

Proto se, pro dobro našich intelektuálních elit, uchylujeme k zoufalým metodám a píšeme takto troufalé aktuality v naději, že je to alespoň (byť jen na chvíli) zvedne ze židle.

Vyváženosti zdar!