Termokamera v nevedlejší roli divadelní hry - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Termokamera v nevedlejší roli divadelní hry

Možnosti propojování jednotlivých fakult ústecké univerzity jsou takřka bez hranice. Jedinečná spolupráce v nedávné době vznikla mezi fakultou strojního inženýrství (FSI) a pedagogickou fakultou (PF). Termokamera z FSI napomáhá k realizaci umělecké performance doc. Margity Titlové z PF v divadelní hře Médeia.

Využít termovize při ztvárnění uměleckého díla se rozhodla doc. ak. mal. Margita Titlová z katedry výtvarné kultury: „Naši technickou fakultu jsem oslovila s návrhem spolupráce na uměleckém vyjádření za použití termovize. Tento styl uměleckého ztvárnění nemá dosud ve světovém měřítku obdoby,” říká doc. Titlová.

Konkrétně se jedná o využití termovize v divadelním představení Medeia, které je v současné době intenzivně nacvičováno v prostorách staré budovy DUP 39 v Praze.

„Termokamera figuruje v divadelní hře jako prostředek pro neobvyklé snímání uměleckého díla, resp. sochy. Skrze kameru je přitom vidět přenos tepelné energie do sochy. Ten je paralelně promítán na stěnu divadla ve velkém rozlišení,” popisuje doc. Titlová.

V zákulisí budou dohlížet na správný chod kamery a její obsluhu ředitel Vědeckotechnického parku FSI, Ing. Michal Lattner, Ph.D., a odborný pracovník FSI Ing. Karel Šramhauser, kteří se účastní i divadelních zkoušek. „Je to v podstatě i pro nás premiéra podobného využití termokamery a pro dosažení vhodného vizuálního efektu je zapotřebí pečlivě sladit umělecké požadavky s těmi technickými,” vysvětluje Ing. Michal Lattner, Ph.D.

Premiéra hry je plánována na 24. 1. 2018 a 27. 1. 2018 od 19:30 h a všichni její protagonisté věří, že zážitek z propojení umění a vědy bude jedinečný.

Kontakt:
Ing. Lucie Melničáková, , 475 285 555