Rektor Balej přivítal humanoidku základní škole

Od letoška minimálně do roku 2030 je Česká republika “zemí budoucnosti”. Alespoň podle platné a schválené Inovační strategie státu. A také podle dnešních událostí v Ústeckém kraji, přesněji na Fakultní základní škole v Neštěmicích, kde dnes paní ředitelka Marie Čápová přivítala ve 4. A první humanoidní robotku jménem Ruby.

Pozdravit se s Ruby přišli i zástupci všech 8 institucí, které se, společně se základní školou Neštěmická, na projektu testování humanoida pro využití ve výuce podílí. Jde o 2 fakulty naší univerzity – PF UJEP a PřF UJEP, zastoupené děkany prof. Škodou a doc. Varadym, dále o České vysoké učení technické, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, město Ústí nad Labem, Ústecký kraj a Inovační centrum Ústeckého kraje.

Rektor UJEP, doc. Martin Balej, vyjádřil potěšení nad vzájemnou provázaností těchto institucí, deklarovanou i dnešním podpisem memoranda o partnerství a spolupráci v oblasti inovací ve vzdělávání, a poukázal na důležitost kvalitního vzdělávání na prahu 4. průmyslové revoluce.

Dodejme, že naše fakulty v projektu přispějí zejména expertními znalostmi v oboru informatiky a didaktiky.

Ruby přejeme, ať se jí v Neštěmicích líbí. A ať žije!