Universitas: o vysokém školství v ČR autenticky, bez přibarvování.

Součástí UNIVERSITAS je UJEP od roku 2018. Díky tomuto projektu tvoříme, ve spolupráci s dalšími 21 vysokými školami v ČR, autentický a pravdivý obraz toho, jak u nás vysokoškolské vzdělávání vypadá        a jaká témata řeší.

Elektronický magazín, do kterého na striktně profesionální novinářské úrovni přispívá 22 univerzit, je u nás zatím ojedinělým jevem. Asi tak ojedinělým, jako když po dešti zvednete hlavu a mrkne na vás krásně vybarvená duha. A jestli znáte někoho, kdo nebývá nadšený z duhy, tak sníme svoje boty i se špínou ústeckých ulic. Vážně.

No, a stejně tak se to má i s UNIVERSITAS. Jsme prostě nadšení, že máme v ČR konečně magazín o VŠ vzdělávání, který se primárně nezaměřuje na boj o uchazeče či sponzory, ale soustředí se na skutečně odborná témata týkající se vysokého školství. Znamená to totiž spoustu dobrých, zajímavých, autentických článků. Znamená to možnost orientace v aktuálním dění na vysokých školách a vzájemné inspirace napříč všemi univerzitami v ČR. Bez přibarvování (které nebývá vždy tak povedené jako to, které pro nás udělal náš absolvent Patrik Antczak).

♥♥♥

A čím konkrétně jsme letos přispěli my?

Třeba medem.

Představili jsme vám i včelaře, který pečuje o naše univerzitní včely.

Napsali jsme úplně nejvíc nejtroufalejší článek o expedičních výzkumnících.

A kromě Vladimíra Brůny z naší FŽP UJEP a dvou dalších zkušených expedičníků jsme pro vás exkluzivně vyzpovídali nedostižitelného (a povětšinou i nezastižitelného) prof. Miroslava Bártu.

Ukázali jsme vám, kolik legrace si při práci na diplomce užijí studenti uměleckých oborů.

A pro studenty společenskovědních oborů, kteří si tolik legrace s absolventskou prací jednoduše nemají šanci užít, jsme uspořádali celostátní soutěž o nejlepší diplomku (nebo bakalářku) s environmentálním zaměřením.

♥♥♥

Příští rok budeme moc rádi pokračovat. Dává nám to totiž smysl. A když vám něco dává smysl, je to jako s tou duhou. Jdete do toho s nadšením.

Tak hezký zbytek roku a načtenou v tom novém!