PŘÍKAZ REKTORA UJEP 1/2020

ve věci aktuálního vývoje epidemie koronaviru v ČR

〈English below〉
〈Pro průběžné informace sledujte, prosíme, pravidelně web své fakulty〉

S okamžitou platností a do odvolání ruší rektor UJEP na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem veškerou výuku v prezenční i kombinované formě, taktéž vzdělávání v rámci Celoživotního vzdělávání, Univerzity třetího věku a Teen Age University.

Dále jsou zrušeny všechny akademické obřady. Zrušeny jsou také všechny kulturní, sportovní a společenské akce realizované součástmi UJEP.

Studentům ubytovaným na kolejích UJEP se doporučuje odjezd do svých domovů.

Akademickým pracovníkům se důrazně doporučuje práce z domova, řešení individuálních případů je v kompetenci přímých nadřízených.

K neakademickým pracovníkům se doporučuje individuální přístup zaměstnavatele.

Rektor UJEP důrazně opakuje doporučení vedoucím pracovníkům všech útvarů UJEP vydat úplný zákaz vysílání jim podřízených zaměstnanců na pracovní cesty do zahraničí.

Děkani zajistí informovanost všem zaměstnancům a studentům na fakultách tak, aby byla minimalizována potenciální rizika.

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP

V Ústí nad Labem 10. 3. 2020


The rector of UJEP issues an order 1/2020

regarding the coronavirus spread precautions
〈please, also follow the web and social media of your respective faculty in order to stay informed〉

The rector of UJEP has issued an immediately valid order to cancel all classes and courses of any form at the Jan Evangelista Purkinje University until further notice.

Furthermore, all academic ceremonials as well as all cultural, sporting and social events organized by any and all parts of UJEP are cancelled until otherwise ordered.

All students accommodated in the university dormitory are advised to go back home and stay there (this is valid for students with permanent address in the Czech Republic).

Academic employees are strongly advised to work from home, the resolution of individual cases is in the competence of their direct superiors.

All non-academic employees shall be treated individually by their direct employer/superior regarding their respective situation.

Rector UJEP strongly suggests that the head employees of all parts of UJEP issue a total ban for all international business/educational/research trips of their respective emloyees/subordinates.

The deans are to make sure that all the faculty employees and students are properly informed so that all potential risk is minimized.

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rector UJEP

Ústí nad Labem, 10. 3. 2020