Jak to bude s poplatky za studium?

Všichni teď máme spoustu otázek. Tohle je jedna z těch, na které vám můžeme dát jasnou odpověď. Tak si ji přečtěte a už se tím netrapte. Pečujte o své fyzické i psychické zdraví, pomáhejte bližním i vzdáleným a věřte, že všechno dobře dopadne!

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným dne 12. března 2020 jsou v navrhovaném znění Zákona  o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020, projednávaném v Parlamentu ve stavu legislativní nouze, upravena pravidla týkající se poplatků spojených se studiem.

Tato nová pravidla stanovují, že se doba studia připadající na období od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 (tzv. doba narušeného studia) nezapočítává do doby studia podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách pro účely stanovení poplatku za studium.

 Poplatky za další šestiměsíční období, které by podle dosavadní zákonné úpravy začínalo v období mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, tak nebudou vyměřovány.

Další podrobnosti zjistíte tady. Pro konkrétní informace o změnách v harmonogramu školního roku sledujte, prosím, webové stránky a sociální sítě našich 8 fakult.