PŘÍKAZ REKTORA UJEP 3/2020 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

PŘÍKAZ REKTORA UJEP 3/2020

reagující na aktuální vývoj epidemie koronaviru v ČR

〈English below〉
〈Pro průběžné informace sledujte, prosíme, pravidelně web své fakulty〉

Nový příkaz rektora účinný od 20. 4. 2020 přináší pozitivní informace. Povoluje osobní přítomnost studentů UJEP v závěrečném ročníku studia

– na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,

– na laboratorní, experimentální nebo umělecké práci, zejména pro realizaci závěrečných prací za přítomnosti nejvýše 5 osob,

– na klinické a praktické výuce a praxi,

a dále individuální návštěvu knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury.

Zároveň příkaz umožňuje akademickým pracovníkům osobní přítomnost na zajištění dané výuky a zkoušek.

Student i akademik se smí účastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na UJEP pouze při splnění předem daných podmínek:

https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-mz-cr-k-uvolneni-opatreni-od-20-4-2020

Rektor UJEP doporučuje všem studentům, aby pečlivě sledovali www stránky svých mateřských fakult.

A také vám pan rektor přeje, ať si i přes všechny překážky odnesete ze studia v tomto semestru radost a uspokojení z jejich společného překonávání a z té spousty nových zkušeností a výzev, kterým spolu, my, tady na UJEP, denně čelíme.

Držte se ve zdraví a (se vší zodpovědností) na viděnou v kampusu! ♥

#MYJSMEUJEP


The Rector of UJEP issues an order 3/2020

in reaction to the up-to-date development of the coronavirus epidemy in the Czech Republic.

〈English below〉
〈Please, follow the web and social media of your respective faculty for more detailed and specific information〉

Rector’s new order, valid from the 20. of April 2020, brings some positive information. It allows the physical presence on campus of the students studying in their final year, in order to:

– consult with their respective tutor or to attend an exam, provided the maximum number of persons attending the exam is 5,

– work in a lab, workshop or an atelier, so as to realize/complete their thesis/final exam/classwork within the frame of their bachelor’s master’s or doctoral study program, provided the number of persons present does not exceed 5,

– take part in clinical/practical classes,

and, further on, in order to individually visit the libraries, study rooms so as to pick up/return study materials and/or literature.

At the same time, this order enables the academic employees, teachers and tutors to be personally present in order to ensure the realization of given classes/exams.

All students, as well as academics, are only allowed to attend the above mentioned events and activities provided they comply with THESE REGULATIONS.

The rector of UJEP recommends all students to actively follow the updates on their respective faculties’ websites and social media.

And last, but not least, the rector wishes all of you to be able to enjoy at least a certain level of satisfaction from overcoming all the obstacles this semester has brought to all of us. Let us accept them as valuable experience and challenges contributing to our growth and development.

Stay safe and healthy, and see you on campus (with the necessary social distancing, of course)! ♥

#MYJSMEUJEP