PŘÍKAZ REKTORA UJEP 4/2020

K ukončení platnosti části mimořádných opatření přijatých příkazem rektora č. 1/2020 k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru v ČR

〈English below〉
〈Pro průběžné informace sledujte, prosíme, pravidelně web své fakulty〉

Nový příkaz rektora účinný od 27. 4. 2020 přináší další pozitivní informace. Umožňuje osobní přítomnost všech studentů UJEP

– na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,

– na laboratorní, experimentální nebo umělecké práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,

– na klinické a praktické výuce a praxi,

– na individuální návštěvě knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury,

a to za dodržení podmínek daných Usnesením Vlády ČR č. 455, tj.:

– student musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

– u vstupu do zkušební místnosti provede student dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí fakulta,

– student nebude mít v daném čase nařízeno karanténní opatření,

– student poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekční onemocnění.

Rektor UJEP doporučuje všem studentům, aby pečlivě sledovali www stránky svým mateřských fakult.


Rector’s order 4/2020

reflecting the new resolution of the government lifting some of the regulations regarding the new coronavirus epidemic in the Czech Republic.

Rector’s new order, valid from the 27. of April 2020, brings more positive news. It allows all students to be physically present at the university, in order to:

– consult with their respective tutor or to attend an exam, provided the maximum number of persons attending the exam is 5,

– work in a lab, workshop or an atelier, so as to realize/complete their thesis/final exam/classwork within the frame of their bachelor’s master’s or doctoral study program, provided the number of persons present does not exceed 5,

– take part in clinical/practical classes,

and, further on, in order to individually visit the libraries, study rooms so as to pick up/return study materials and/or literature,

PROVIDED they comply with the regulations stipulated in governments newest resolution #455, that is:

– they experience no acute symptoms of the Covid-19 disease (fever, cough, shortness of breath, headache, sudden loss of smell or taste, fatigue…)

– they are to disinfect their hands upon the entry to all university buildings (all faculties make the means for this available in sufficient amounts)

– they are, at the time of their visit on campus, not ordered to keep in quarantine

– they are to provide a written and signed declaration stating that they experience no symptoms of a viral infection.

The rector of UJEP recommends all students to actively follow the updates on their respective faculties‘ websites and social media.