Stavíme pro vědu: CEMMTECH a FZS UJEP - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Stavíme pro vědu: CEMMTECH a FZS UJEP

Stavíme pro vědu. Ano, už zase. Dnes jsme poklepali hned na dva základní kameny dalších staveb v Ústí nad Labem, které jsou důležitým krokem v procesu rozvoje univerzitního města na severu Čech. 

Centrum materiálů, mechaniky a technologií – CEMMTECH

 Tak se jmenuje budova, která od dubna tohoto roku roste vedle současné budovy Fakulty strojního inženýrství UJEP, a která rozšíří její kapacity o (mimo jiné) deset nových laboratoří, pět učeben, jednu počítačovou učebnu a 76 míst v kancelářích s celkovou užitnou plochou 3 970 m2. Kromě možnosti využívat v důstojných podmínkách nejnovější výzkumné technologie a postupy například v oblasti výzkumu slitin či energetiky, uvítají pracovníci FSI UJEP zejména fakt, že díky realizaci CEMMTECH budou moci všichni pracovat na jednom místě a nebudou již roztroušeni po kancelářích a laboratořích na různých ústeckých lokacích. Ze společné práce se tak o to více stane SPOLUpráce, a ta, jak známo, přináší ty nejlepší výsledky.

Fakulta zdravotnických studií se přesune do areálu Masarykovy nemocnice

O integraci FZS UJEP do areálu ústecké nemocnice se ví a hovoří již dlouho. Dnešním slavnostním poklepáním na základní kámen stavby se celý proces konečně odstartoval přímo na místě realizace. Do dvou let vznikne celkem 2352 m2 prostor pro výuku a velké mezinárodní konference, které se prostřednictvím FZS UJEP v Ústí každoročně konají. Co je ale na celé věci možná to nejdůležitější – propojí se významným způsobem teorie s praxí. Studenti nebudou muset cestovat přes celé město a zorientují se také mnohem lépe v každodenním fungování nemocnice, v níž snad i právě díky tomuto rozvojovému kroku fakulty mnozí z nich zůstanou pracovat i po studiích. Vzhledem k faktu, že již za stávajícího stavu spolupracuje FZS UJEP s Masarykovou nemocnicí na celkem 12 klinických pracovištích, se lze právem domnívat, že stejně, jako má Ústí nakročeno k významnému univerzitnímu městu, bude i ústecká nemocnice nemocnicí univerzitní, tedy institucí podporující rozvoj vědy a uplatňování nejnovějších poznatků ve zdravotnické praxi.

Děkanům obou fakult blahopřejeme a držíme palce, ať jsou následující dva náročné roky výstavby a stěhování co možno bez zbytečných starostí.