Český historický atlas získal cenu AVČR

Cenu Akademie věd České republiky za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací získalo dílo, na němž se podíleli hned čtyři lidé spojení s naší přírodovědeckou fakultou.

Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století.
Tak zní název ambiciózního projektu, který si klade za cíl stát se vaším průvodcem na cestách českými dějinami minulého století.

Vzhledem k náročnosti zpracování tak komplexního historického období, jakým právě 20. století bezesporu bylo, není divu, že byli k tvorbě atlasu přizvání odborníci na geografii s přesahem do dalších oblastí přírodních i společenských věd.

Gratulujeme spoluautorům doc. Janu D. Bláhovi, dr. Silvii R. Kučerové, dr. Daně Fialové a dr. Jiřímu Martínkovi.

A vám v těchto nebezpečně prázdninových dnech přejeme zejména právě dobré mapy a co nejméně bloudění – ať už v historii, v neznámé krajině či ve vlastním srdci…