Vzkaz od pana rektora: “Pomozme krajské hygieně!”

Žádost o pomoc při trasování.

Milé studentky, milí studenti,

byl jsem požádán ředitelkou Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem o pomoc při trasování kontaktních osob pozitivních případů a s další administrativní prací, která by usnadnila pracovníkům KHS zvládnutí dalšího očekávaného náporu souvisejícího s koronavirovou pandemií.

Po počátečním proškolení budete moci pomáhat přímo ze svých domovů prostřednictvím svých osobních počítačů.

Prosím, aby se zájemci hlásili na e-mail:

Podmínky a detailní informace o Vašem možném zapojení získáte po kontaktování ředitelky KHS ÚL na výše uvedeném e-mailu.

Velice Vám všem děkuji za případné zapojení do pomoci v našem kraji.

Váš rektor Martin Balej