Zaměstnancům a studentům UJEP

Děkuji vám všem, kteří jakkoliv a kdekoliv pomáháte!

Děkuji vám, že se z ohledu na zdraví bližních chováte maximálně odpovědně a že vám není lhostejná práce lékařů a zdravotníků v nemocnicích a v sociálních zařízeních.

Děkuji vám, že v této těžké a zcela mimořádné době jednáte v souladu s hodnotami, které reprezentují akademický svět.

Neřešme, prosím, politiky, nestresujme se denními statistikami a věnujme svůj čas zájmu jeden o druhého.

Poperme se se ctí s touto nelehkou situací a pomáhejme si. Jsem přesvědčený, že nás to posílí a zároveň obohatí o přiměřenou pokoru.

Buďme trpěliví a vydržme.

Pevné zdraví vám přeje váš rektor!