Novoroční přání rektora UJEP

Kdo jednou navštívil závody dračích lodí, ví, že nevyhrávají ti, co oplývají největšími svaly, ale ti, kteří svou sílu dokáží jednotně, sehraně a stoprocentně využít.

Všem Vám přeji, abyste na Vašich pomyslných dračích, rodinných či jiných lodích pádlovali v co největší pohodě a v co největší shodě, abyste měli vždy dostatek energie na pádlování a také přehledu o tom, jak je na tom Vaše posádka.

Přeji Vám poklidné vánoční svátky a pohodovější řeku času v novém roce 2021… a v dnešní době neodmyslitelně dodávám: „Pevné zdraví a vnitřní sílu!“

Váš rektor Martin Balej