VELMI POMALU ROZVOLŇUJEME

Mimořádné opatření MZ ČR (příloha č. 1 Usnesení vlády ze dne 12. dubna 2021 č. 375) od 19. 4. 2021 prodlužuje (do odvolání)  zákaz osobní přítomnosti studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce a zkouškách při studiu či vzdělávání na vysoké škole s výjimkami:

– účasti na zkoušce, účastní-li se v jeden čas zkoušky maximálně 10 osob,

– účasti na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),

– účasti na klinické a praktické výuce a praxi, pokud se jedná o studenty studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a o studenty vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Nově je umožněno konání přijímacích zkoušek za účasti nejvýše 20 osob v místnosti. Rovněž jsou stanoveny výjimky z omezení zpěvu a sportovní činnosti, které se, pokud jsou stěžejní součástí vzdělávání, povolují (v případě zpěvu pro maximálně 6 studentů v místnosti).

Ve vnitřních prostorách vysokých škol se zakazuje všem osobám pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Výjimky z tohoto zákazu upravuje oddíl I., odst. 3 mimořádného opatření MZDR 15757/2021-47/MIN/KAN.

– Nadále platí pro vysoké školy zákaz poskytovat ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání dle výše vypsaných výjimek ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce.

Studentky a studenti, sledujte, prosím, pečlivě aktuální informace na svých fakultách.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A INFORMACE CHRONOLOGICKY:

Nově:

Starší: