Kamzíci a vlci zaujali porotu i účastníky konference

Na 48. konferenci České a slovenské etologické společnosti zabodoval student Přírodovědecké fakulty UJEP se svým příspěvkem o kamzících a vlcích.
Bc. Vojtěch Kasič se při hodnocení odbornou porotou umístil na třetím místě, účastníci konference ho dokonce ohodnotili příčkou stříbrnou.

Student magisterského studijního programu katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Bc. Vojtěch Kasič se účastnil 48. České a slovenské etologické konference, která se konala ve dnech 5.–6. 11. 2021. Do konference se přihlásil s příspěvkem Návrat vlka aneb konec kamzíka v Lužických horách?

Česká a slovenská etologická společnost je odbornou společností, která formou konferencí poskytuje fórum pro výměnu vědeckých poznatků a názorů z různých oblastí vědy zabývajících se chováním živočichů. „Cílem společnosti je také prohlubovat znalosti o chování a problémech volně žijících zvířat, což je právě problematika, která zaujala Vojtěcha Kasiče,“ uvádí doc. RNDr. Eva Jozífková PhD., Ph.D., z katedry biologie PřF UJEP.

Konferenční příspěvek Bc. Kasiče vnikl díky jeho spolupráci s mysliveckými odborníky z honiteb, kde kamzíci žijí, a přírodovědci sdruženými v projektu OWAD (Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině).

Práci prezentoval Vojtěch Kasič prostřednictvím přednášky, ve které nejvíce vyzvedl úbytek kamzíků po nástupu vlků. Kamzík je v Lužických horách introdukovaný, byl zde uměle vysazen před více než sto lety. Za tu dobu nalezl místo v srdcích místních obyvatel i myslivců. Z přírodovědeckého hlediska je úbytek nepůvodního druhu díky predátorovi přirozeným jevem. Není však vyloučené, že za úbytkem stojí i další faktory a díky specifickému terénu kamenných polí se pokles počtu zastaví nebo přibrzdí.

V každém případě sledujeme unikátní jev, tedy reakci introdukované populace na původního predátora,“ upozorňuje Vojtěch, který se nyní zabývá změnami v chování kamzíků, ke kterým by mohlo dojít vlivem přítomnosti vlka, soužitím kamzíků s jeleny a dopadem turistiky na kamzíky.

Přestože soutěžní kategorie zahrnovala i studenty doktorských studijních programů, Vojta se, co by student magisterského programu, i mezi nimi dokázal prosadit. Máme z jeho úspěchu velkou radost a naše katedra je na něho skutečně pyšná,“ chválí úspěch ústeckého studenta Eva Jozífková.

Kromě odborné poroty téma a samotná prezentace problematiky života kamzíků v Lužických horách zaujala také přítomné účastníky konference, kteří vystoupení Vojtěcha Kasiče ohodnotili konečných druhým místem.

Kamzíka jsem začal studovat nejen kvůli tomu, že se jedná o nádherná zvířata, ale také proto, abych jeho zde tak netypickou populaci mohl sledovat, dokumentovat a své poznatky předat veřejnosti. Situace vzniklá návrtem vlka je velmi speciální a prozatím je tento vztah na svém počátku, proto jej budeme dále sledovat. Konference se zúčastnili kapacity v oboru, a proto si nesmírně vážím tak kladného přijetí našeho příspěvku,“ Vojtěch Kasič.