Rektor UJEP apeluje na snášenlivost

V reakci na válečný konflikt a agresivní napadení Ukrajiny ruskou armádou prožíváme všichni různou intenzitu emocí, které ovlivňují náš současný život. V takových chvílích více než kdy jindy vyvěrají na povrch aktivity i myšlenky rozdělující společnost na „černé“ a „bílé“. Současně s tím, jak všemi možnými formami a prostředky podporujeme Ukrajinu, pokusme se také nahlížet a chápat situaci všech, kteří se stávají obětmi válečného konfliktu. Nesmiřme se s fyzickými či slovními formami napadání kvůli státní příslušnosti. Budujme zdravé vztahy, podporujme respekt a eliminaci nepřátelství či nenávisti mezi příslušníky různých národů žijících na území naší republiky.

Vším tím přispějme ke zmírnění důsledků válečného konfliktu, kterého jsme svědky.”

rektor Martin Balej