Rozhovor s rektorem Martinem Balejem rok před koncem jeho funkčního období

Poslechněte si rozhovor s naším rektorem Martinem Balejem o jeho působení na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem necelý rok před koncem jeho funkčního období. Jaký byl před sedmi lety, když nastupoval do vedení UJEP, a jak se za tu dobu změnil on i ústecká univerzita?