Májový koncert - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Májový koncert

Je tady tradiční Májový koncert, společné vystoupení sborů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP.

Po dlouhé odmlce způsobené pandemií covid-19, která doslova zastavila jakýkoliv kontaktní sborový život a jen na malé výjimky ho převedla do ryze digitální platformy, se bude sborová aktivita ústeckých univerzitních sborů opět prezentovat veřejně na jednom místě.

„Opět jsme za místo konání Májového koncertu zvolili Kostel sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem, který je proslulý svou nosnou akustikou. Dne 18. 5. 2022 od 18:00 h předvedeme, že ani v izolaci se nepřestává zpívat, zvlášť na ústecké pedagogické fakultě, kde je sborový zpěv a sbormistrovství studijním předmětem,“ říká PhDr. Luboš Hána, Ph.D. a zároveň sbormistr komorního sboru Nona.

Na Májovém koncertu se představí univerzitní sbory:

– sbor Chorea academica,

– dívčí pěvecký sbor Kuželky,

– Komorní smíšený sbor NONA,

– Smíšený sbor KHV.

Diváci se ovšem mohou těšit i na vystoupení klavíristy Václava Krahulíka.

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP vzdělává budoucí pedagogy a sbormistry ve studijních oborech jednooborových nebo v dvouoborových kombinacích s učitelskými studijními obory. Oblíbený je např. obor Popularizace hudby a organizace hudebního života či nový obor Hudební výchova pro pomáhající profese. Na ně je možné navázat nejen magisterským dvouoborovým studiem, ale i studiem doktorským.

Více o katedře hudební výchovy.

Májový Koncert katedry hudební výchovy začíná dne 18. 5. 2022 od 18:00 h a vstupné je volné

Koncertní činnost sborů Pedagogické fakulty UJEP finančně podporuje Magistrát města Ústí nad Labem.