Zemřela prof. Jiřina Jílková

Dne 21. 6. 2022 náhle skonala akademička Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Žena, která spojila svůj profesní život s ústeckou univerzitou v roce 2011,
zde v letech 2011–2017 řídila oblast vědy jako prorektorka pro vědu. Poté přešla na Fakultu sociálně ekonomickou UJEP, kde garantovala  obory: magisterský studijní program Ekonomika a management a doktorský
studijní program Regulace a behaviorální studia.

Byla členkou akademických grémií v SRN i ČR a předsedkyní Pracovní
komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády ČR. Na UJEP byla místopředsedkyní Rady pro vnitřní hodnocení UJEP a členkou Vědecké rady UJEP.

Tato tragická událost mě hluboce zasáhla. Prof. Jílková zemřela tak, jak pracovala, v plném pracovním nasazení. Upřímnou soustrast pozůstalým,” uvádí rektor doc. Martin Balej.

Jako vědkyně se prof. Jílková specializovala na problematiku politiky životního prostředí, regulace a hodnocení dopadů regulatorních intervencí. Pracovala jako expert pro OECD a Evropskou komisi. Je autorkou nebo spoluautorkou  řady monografií, vědeckých článků a studií. Na naší univerzitě do dnešních dnů koordinovala projekt financovaný z OP VVV v rámci programu Integrované teritoriální investice Smart City – Smart Region – Smart Community.

V osobě prof. Jiřiny Jílkové odešla pro univerzitu a zejména naši fakultu výrazná osobnost, kterou bude velmi těžké nahradit,“ říká děkan FSE UJEP dr. Ondřej Moc.