Děti i dospělí mohou využít nabídky letních škol UJEP

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem každoročně organizuje hned několik turnusů oborově různě zaměřených letních škol, příměstských táborů a kempů. V letošním roce se do jejich přípravy pustilo hned pět fakult UJEP.

Univerzita nemá nikdy zavřeno a i o prázdninách nabízí nejen Filmové léto v amfiteátru, ale celou řadu atraktivních kurzů pro děti, dospělé, různé věkové i zájmové skupiny. Toto je naše třetí role ve společnosti, náš další smysl a přínos kraji,“ uvádí rektor Martin Balej.

Letní škola FŽP

Fakulta životního prostředí ve spolupráci se Zoo Ústí nad Labem organizují první příměstské letní tábory pro děti s názvem „Expedice zoo“. V termínu od 25.–29. 7. pro děti ve věku 10–15 let, v srpnu potom (1.– 5. 8.) pro 6–9leté. Tábory jsou pětidenní a probíhají od pondělí do pátku ve skupinách po 20 účastnících. Program začíná v 8:30 h a končí v 16:00 h.

Během letního tábora budou mít možnost blíže poznat chod zoologické zahrady v Ústí nad Labem. Dozví se podrobnosti o tamních zvířatech, jejich životě a důležitých aspektech jejich chovu v lidské péči. Samozřejmě se děti dozví také o přirozeném prostředí zvířecích druhů, jejich ochraně i výzkumu,“ říká Mgr. Miloslav Kolenatý, proděkan pro vnější vztahy FŽP.

Lektory tábora budou zkušení pracovníci ze zoo a FŽP v Ústí nad Labem. Cena za táborovou Expozici do ZOO je 2 800 Kč. Poplatek zahrnuje vstupné do areálu zoo po celou dobu trvání tábora, obědy, pitný režim, veškerý potřebný materiál na hry a další aktivity, certifikát účastníka, odměny a další náklady spojené s programem a jeho realizací.

Podrobnosti naleznete na: https://oc.ujep.cz/index.php?id_category=41&controller=category

Letní škola FUD

Fakulta umění a designu pořádá v termínu 20.–27. 8. druhý ročník LETNÍ ŠKOLY, při které veřejnosti otevře 10 kurzů napříč svými ateliéry. Ty se stanou prostředím pro setkání s pedagogy, designéry a odborníky v oboru, pod jejichž lektorským vedením budou moci účastníci kurzů získat či prohloubit své praktické zkušenosti v řadě uměleckých a designérských technik. Týdenní série workshopů vyvrcholí výstavou, která se bude konat v budově fakulty na závěr Letní školy FUD.

  • Sítotisk u pavouka (kompletní proces sítotisku od formování vlastního návrhu a jeho předtiskové přípravy, přes osvit a přípravu síta, po finální tisk),
  • Základy digitální animace (ruční tvorba ilustrace a její následné rozpohybování v krátké animaci),
  • Visual playground (yýstupem workshopu bude autorský tiskový formát, plakát),
  • Textilní obraz (studenti se v kurzu seznámí s rukodělnými textilními technikami od malby na textil, výšivky a asambláže, až po kobercové tkaní),
  • Motion Field / Experimentální AV prostředí (tvorba a práce na společném audiovizuálním projektu založeném na intenzivní týmové spolupráci),
  • Dřevo + (návrh dřevěného interiérového prvku v kombinaci s jiným materiálem a jeho vlastní výroba),
  • Není fotka jako fotka (kurz je zaměřen na digitální a analogovou fotografií, účastníci si osvojí základní exponometrii a práci s umělým světlem v ateliéru),
  • Přírodní lití (zkušenost s realizací drobných objektů odlitých z kovu metodou vytavitelného modelu),
  • Kresba a malba (kurz je zaměřen na praktickou výuku a trénink kresby a malby),
  • Plakát a leták (cílem je poskytnutí vhledu do základních postupů knihtisku a tisku z výšky).

Naše LETNÍ ŠKOLA a její kurzy jsou ideální přípravou jak pro budoucí uchazeče o studium, tak inspirativním zážitkem pro kreativně založené lidi. Připravili jsme workshopy, které  jsou jedinečnou příležitostí k setkání s řadou známých tvůrců, kteří na FUD vedou ateliéry. Navíc naši účastníci zažijí osobitou atmosféru fakulty, která je kolébkou umělecké komunity severních Čech,uvádí MgA. Marcel Mochal, proděkan pro rozvoj FUD UJEP.

Přihlásit se můžete přes e-shop nebo zasláním přihlášky a účastnického poplatku do 30. 7. 2022. Více informací i přihlášku na Letní školu FUD naleznete zde: https://fud.ujep.cz/letni-skola-22/ 

Letní škola PřF

Největším „výrobcem“ letních škol je na UJEP Přírodovědecká fakulta

Stejně jako v loňském roce pořádá oblíbené Příměstské letní tábory robotiky a programování 2022. Tábory jsou vhodné pro děti od 7 let výše, tedy „školou povinné“. Pětidenní kempy se budou konat v turnusech: (11.– 15. 7.), (18.–22. 7.), (25.–29. 7.), (1.– 5. 8.), (8.–12. 8.), (15.–19. 8.) a (22.– 26. 8.).

Menza UJEP dětem zajistí přesnídávku, oběd i svačinu a kompletní pitný režim. Cena tábora je 2 500 Kč,“ upřesňuje hlavní organizátor dr. Jan Krejčí z PřF.

Více na: https://di.sci.ujep.cz/2022/02/2022-primestske-tabory/

V termínu 15.–19. 8. pořádá Centrum podpory přírodovědného vzdělávání ve spolupráci s katedrou biologie PřF UJEP Letní školu didaktiky přírodovědných předmětů (STEM). Ve stejném termínu pak obě tyto součásti fakulty organizují příměstský tábor pro děti ve věku 6–15 let. Příměstský tábor je zpoplatněn částkou 2 500 Kč na účastníka, letní škola didaktiky je pro účastníky zdarma.

Letos jsme se rozhodli pojmout letní školu komplexně, zaměřili jsme se proto nejen na děti, ale také na jejich učitele, mnohdy učitele a rodiče v jedné osobě. Pro děti chystáme nejen zábavu, ale především poznávání přírody hravou formou. Učitelé pak získají hlubší vhled do přírodovědných oborů a přístupů k jejich výuce, setkají se s renomovanými didaktiky i dalšími odborníky,“ prozrazuje organizátorka letních škol na katedře biologie a vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání (CPPV) doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Bližší informace naleznete zde: https://prf.ujep.cz/cs/13043/letni-skola-katedry-biologie-cili-na-deti-i-ucitele

Přírodovědecká fakulta je také opakovaným spolupořadatelem již klasických letních škol, které zajišťuje Jednota českých matematiků a fyziků (v penzionu Oáza v Janově n. Nisou):

Letní škola PF

Pedagogická fakulta UJEP spolupořádá již 33. ročník Letní dílny hudební výchovy Ústí nad Labem. Proběhne v termínu 13.–20. 8. a pro účastníky zajišťuje i ubytování a celodenní stravování v univerzitní menze. Kurzovné činí 9 320 Kč.

Kompletní informace na: https://www.shvcr.cz/ldhv-2022/#Jak_se_prihlasit

Letní škola FF

Na srpen je také plánována již tradiční akce s třicetiletou tradicí Colloquia Ustensia, letní škola češtiny pro Němce, kterou připravuje Ústav slovansko- germánských studií UJEP Filozofické fakulty UJEP ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde.