Návštěva ministra školství

1. září je vhodný termín pro setkání s ministrem školství. Kromě několika základních a středních škol dnes navštívil i naši univerzitu. Ministr školství prof. Vladimír Balaš se v doprovodu své náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, prof. Radky Wildové, na rektorátu setkal s rektorem doc. Martinem Balejem a prorektorkou pro studium dr. Alenou Chvátalovou a zapsal se do knihy významných hostů.

Později přešel na budovu filozofické fakulty, kde jednal se zástupci Asociace děkanů filozofických fakult prof. Michaelou Hrubou (děkankou FF UJEP) a doc. Ondřejem Peškem (děkanem FF JU). Cestou naším kampusem se vyfotil u Lavičky Václava Havla.