Parkování v Kampusu UJEP - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Parkování v Kampusu UJEP

STUDENTI ZEJMÉNA KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA OCENÍ OTEVŘENÍ KAMPUSU PRO PARKOVÁNÍ JIŽ OD PÁTEČNÍHO RÁNA

V současné době je vjezd do areálu Kampusu UJEP povolen:

Nově je páteční parkování v kampusu studentům umožněno již od časných ranních hodin, což ocení zejména studenti kombinované formy studia.

Děkujeme, že respektujete pravidla parkování v Kampusu UJEP. O případných dalších změnách stran zdejšího parkování bude univerzita včas informovat.