Parkování v Kampusu UJEP

STUDENTI ZEJMÉNA KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA OCENÍ OTEVŘENÍ KAMPUSU PRO PARKOVÁNÍ JIŽ OD PÁTEČNÍHO RÁNA

V současné době je vjezd do areálu Kampusu UJEP povolen:

  • zaměstnancům UJEP,
  • studentům doktorských studijních programů UJEP v zaměstnaneckém poměru k univerzitě,
  • studentům – držitelům průkazu ZTP (o trvalou možnost vjezdu si mohou požádat po předložení ZTP v kanceláři KAS),
  • ostatním studentům v době od pátku 12:00 h do neděle 12:00 h (na studentskou nebo ISIC kartu).

Nově je páteční parkování v kampusu studentům umožněno již od časných ranních hodin, což ocení zejména studenti kombinované formy studia.

Děkujeme, že respektujete pravidla parkování v Kampusu UJEP. O případných dalších změnách stran zdejšího parkování bude univerzita včas informovat.