Ústecká germanistika zve na autorské čtení básnířky Tiny Stroheker

Katedra germanistiky FF UJEP zve ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem na česko-německé autorské čtení s básnířkou Tinou Stroheker a překladatelem Jonášem Hájkem. Čtení se uskuteční 22. listopadu 2022 od 17:00 h v historické místnosti Wolfrumovy čítárny SVKUL.

Poetický životopis odvážné ženy, inspirovaný fotografiemi z jejího života. Právě tak by se dala charakterizovat kniha, která v roce 2021 vyšla pod názvem „Hana oder Das böhmische Geschenk. Ein Album“. Německá básnířka Tina Stroheker jejím prostřednictvím vypráví intimní a poetickou formou příběh blízké přítelkyně Hany Jüptnerové (1952–2019). Příběh člověka, který za svého života často činil troufalá rozhodnutí.

Uznávaná disidentka, germanistka a učitelka němčiny se po roce 1989 mimo jiné výrazně zasadila o vzájemné porozumění mezi Čechy a Němci. „Z mého pohledu vznikla po všech stránkách mimořádná knížka. Vypráví velmi osobitou a intimní formou příběh zajímavé osobnosti 20. a 21. století, z nichž zejména to dvacáté se na jejím osudu výrazně podepsalo,“ komentuje doc. Renata Cornejo z katedry germanistiky FF UJEP, která se zároveň ujme moderace celé akce.

Během večera zazní příběh Hany Jüptnerové v obou jazycích. Z německého originálu bude číst autorka Tina Stroheker. Český překlad s názvem „Knížka o Haně”, který právě vyšel v nakladatelství Kalich, pak blíže představí překladatel Jonáš Hájek.

Autorské čtení tak nabídne ústeckému publiku jedinečnou možnost poznat jednak svou formou výjimečné literární dílo o pohnutém životě i o neobyčejném česko-německém přátelství, jednak také možnost podiskutovat jak s autorkou, tak i s překladatelem.

Srdečně zveme všechny zájemce 22. listopadu od 17:00 do Wolfrumovy čítárny SVKUL. Vstupné je zdarma.

Kontakt: doc. Renata Cornejo, , 475 286 473