Náboj Junior opět hostí ústecká univerzita

Po dvouleté přestávce dne 25. 11. 2022 proběhne v aulách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem opět NÁBOJ JUNIOR, týmová soutěž pro žáky druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií v oblasti matematiky a fyziky. 

Registrace  do Náboje Junior skončila dne 18. 11. 2022. Do soutěže je přihlášeno v České republice 261 týmů, v Ústí bude soutěžit 23 z nich.

O organizaci se v Ústí nad Labem rozhodli postarat členové Jednoty českých matematiků a fyziků, pobočný spolek v Ústí nad Labem, společně se studenty a pracovníky UJEP. Za jejich rozhodnutím je snaha podpořit akci, která slouží k popularizaci matematiky a fyziky. UJEP na soutěž propůjčil své krásné, moderní auly v MFC.

„Dle pravidel Náboje Junior může každá škola do soutěže postavit dva čtyřčlenné soutěžní týmy. Ty mají na řešení úloh k dispozici 120 minut,“ říká RNDr. Jana Šimsová Ph.D., z katedry matematiky a informatiky Fakulty sociálně ekonomické UJEP.

Soutěž probíhá v 16 městech ČR, ale nejen v ČR. Účastní se jí i studenti v Belgii, Španělsku, Francii, Chorvatsku, Polsku, Nizozemí a na Slovensku. Vyřešené příklady jednotlivých družstev jsou okamžitě, ještě v průběhu soutěže, zadávány do počítače, a tak studenti mohou aktuálně v každém soutěžním místě sledovat průběžné umístění svého týmu v rámci ČR i v mezinárodním srovnání.

Půl hodiny před koncem jsou výsledkové listiny zmrazeny, aby vítězná družstva nebyla prozrazena před vyhlášením. Soutěž je velmi dynamická a podporuje týmovou spolupráci,“ dodává Jana Šimsová.

Letošní Náboj Junior odstartuje v 10:00 h v Zelené aule a sálech (Purpurový a Fialový) MFC UJEP v univerzitním kampusu na adrese Pasteurova 1. Již v 9:30 h přijde soutěžící pozdravit prorektorka pro studium, RNDr. Alena Chvátalová, a následně studentům organizátoři zopakují pravidla soutěže, zejména způsob opravování úloh a postup jejich odevzdávání.  Studenty také přijede pozdravit zástupce studentů MFF UK, který dohlédne na regulérní průběh soutěže.

Byli to právě studenti MFF UK, kteří soutěž Náboj vymysleli, a to původně pro středoškoláky. Zpočátku ani netušili, jaký bude mít toto týmové zápolení úspěch a že si ho oblíbí i žáci základních škol. Soutěž Náboj pro středoškoláky, se svou mladší odnoží Náboj Junior pro základní školy, dnes rozvíjí zdravé týmové myšlení v oblastech matematiky a fyziky u dětí. Soutěž Náboj pro středoškoláky na mezinárodní úrovni zaštiťuje právě MFF UK, která dodává soutěžní úlohy a zajišťuje administrátorské prostředí pro online zpracování.