Šetříme energie na UJEP

10 energeticky úsporných principů

Podílejte se s námi na dodržování 10 základních energeticky úsporných principů na UJEP v oblasti hospodárného a ekologicky šetrného nakládání s energiemi.
Vychází z Metodického pokynu kvestora č. 1/2022.

#myjsmeujep

#setrimeenergie

#udrzitelnabudoucnost