UJEP uzavřela smlouvu o spolupráci s Ariel University v Izraeli

Ve dnech 6.–8. 12. 2022 navštívila Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem delegace z univerzity v izraelském Arielu.

Cílem návštěvy bylo navázat mezi oběma univerzitami vědeckou a pedagogickou spolupráci. Za tímto účelem přijel do Ústí nad Labem rektor univerzity v Arielu prof. Albert Pinhasov v doprovodu děkanů prof. Itzchaqa Shaie, dr. Orit Tasa a expertky na pravěkou metalurgii prof. Adi Eliyahu. V rámci návštěvy zástupci izraelské delegace jednaly s děkany několika fakult ústecké univerzity o budoucí spolupráci.

Nejintenzivnější podoba spolupráce se zejména zpočátku očekává ze strany Fakulty životního prostředí UJEP (FŽP UJEP), kde je zatím neoficiálně rozvíjena v rámci společného výzkumu v oblasti archeologie a chemie životního prostředí. „Spolupráce s izraelskou univerzitou v Areilu nám otevírá cestu k výměně vědeckých a odborných pracovníků i informací v oblastech výzkumu, kde evidujeme společné zájmy. Zároveň nám usnadní mobilitní aktivity studentů,“ uvádí děkan FŽP UJEP doc. Pavel Kuráň.

Spolupráce mezi českými a izraelskými univerzitami navazuje na dlouhodobě přátelské vztahy mezi oběma zeměmi, které započaly již československou vojenskou pomocí Izraeli v roce 1948,“ doplňuje rektor Ariel University prof. Albert Pinhasov.

Oficiální část programu proběhla dne 7. 12. 2022, kdy se hosté setkali s vedením Fakulty životního prostředí UJEP a proběhla jednání se zástupci dalších do spolupráce zainteresovaných ústeckých fakult (FF, FUD, FSI). Samotný podpis smlouvy o partnerství a spolupráci proběhl ve 14:00 h na rektorátě UJEP, kdy se s delegací setkala statutární zástupkyně rektora a prorektorka pro studium RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., a prorektor pro rozvoj a kvalitu PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.

Smlouva o partnerství a spolupráci mezi Ariel University a UJEP stvrzuje společný zájem o provádění vzájemného vědeckého výzkumu, výměně akademických pracovníků, studentů a vzdělávacích programů včetně výměny zkušeností z hlediska vzdělávání studentů a pracovníků.

V průběhu třídenního pobytu izraelská delegace navštívila také nově objevenou unikátní pravěkou mohylu v Dušníkách na Podřipsku, na jejímž výzkumu se podílí prof. Michal Hejcman z Fakulty životního prostředí UJEP, dále Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem vedené doc. Trefným, cínové doly v Krupce, Ledvickou elektrárnu a archeologický skanzen Březno u Loun.

Návštěva je výsledkem dlouholeté spolupráce mezi českými a izraelskými experty, kteří se v Izraeli pod vedením prof. Itzchaqa Shaie pomáhají odkrývat zaniklou biblickou pevnost tel Burna,“ říká prof. Michal Hejcman, iniciátor návštěvy.

Aktuálně má UJEP uzavřeny dvě celouniverzitní smlouvy s univerzitami v Izraeli, konkrétně s Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem a Holon Institute of Technology, kterých využívají studenti a akademičtí pracovníci zejména z Fakulty umění a designu UJEP.